Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

 

GÖREV ALANI

 • Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 • Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.
 • Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 • Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 • Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
 • Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. 
 • Pendik Belediyesi resmi web sitesinin (www.pendik.bel.tr) kontrolünü sağlamak.
 • Basın yayın kuruluşlarıyla belediye irtibatını ve bilgi akışını sağlamak.
 • Belediye’nin yaptığı her türlü etkinlikleri vaktinde duyurmak. 
 • Belediyemiz tarafından düzenlenen faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerini tasarlamak, hazırlamak ve basım faaliyetlerini yürütmek.
 • Belediyeye ait yayınların (kitap, broşür, el ilanı) çıkarılmasını sağlamak.
 • Görsel ve yazılı basın yayın organlarını takip etmek; Pendik İlçesi ve Belediye hakkında çıkan her türlü haberleri rapor etmek ve bu haberleri arşivlemek.
 • Periyodik aralıklarla bülten çıkarmak, çıkan bültenin halka ulaşmasını sağlamak, bu bülteni arşivlemek.
 • Belediye web sayfasının haber yönetimi ile haber içerik paylaşımını yapmak.
 • İl ve ilçe protokolü, Pendik genelindeki sivil toplum kuruluşları, okullar ve yöneticileri, vakıflar, odalar, sendikalar, muhtarlar ve gerek görülecek diğer şahıs, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait iletişim bilgilerini hazırlamak ve güncellemek.
 • Belediyenin sosyal medya kanallarını yönetmek ve içerik paylaşımı yapmak.
 • Belediyemiz tarafından yapılan etkinlik ve faaliyetlerde fotoğraf ve video çekimi yapmak.
 • Çekilen videoların montajının ve muhafaza edilmesini sağlamak.
 • Belediyenin fotoğraf arşivini düzenlemek ve muhafaza etmek.
 • Gerekli görülen faaliyet ve organizasyonlarda diğer müdürlüklere destek olmak.
 • Gerekli görülen zamanlarda belirli gün ve haftalar kapsamında organizasyonlar yapmak.
 • Belediyeye ve özel firmalara ait pankartların asım/söküm işlerinin takibini yapmak.
 • Belediyenin düzenlendiği etkinlikler ve programlar için bilgilendirme mesajı göndermek.
 • Belediye bünyesindeki elektronik panolara ve led ekrana tanıtım veri girişlerini yapmak.
 • Belediye adına çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini organize etmek.Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 6 - 34890

Telefon 444 81 80-1118

Faks 0216 585 14 59


CEM KOÇDEMİR
Müdür
ckocdemir[et]pendik.bel.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1971, Bursa Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1118

SEDAT DALÇIK
Basın Yayın Bölüm Sorumlusu
sdalcik[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1117

ALİ RIZA TARAL
Tanıtım Birim Sorumlusu
ataral[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2136