Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

GÖREVLER

- Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek

- Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek

- Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak

- 3071 Sayılı Kanun gereği dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek ve işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek

 - Başkan ya da ilgili başkan yardımcısının bilgisi ve onayıyla 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak

 -  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yoluyla gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek ve kabullerini yaparak sonuçlandırmak

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak, gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak

 - Gerektiğinde belediyenin diğer birimleri, resmi kurum ve kuruluşlar, ilgili meslek odaları ve ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak

 - Pendik Belediyesi resmi WEB sitesinin (www.pendik.bel.tr) kontrolünü sağlamak

 - Basın yayın kuruluşları ile belediyenin irtibatını ve bilgi akışını sağlamak

 - Belediyenin yaptığı her türlü etkinlikleri vaktinde duyurmak

 - Belediyemiz tarafından düzenlenen faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerini hazırlamak ve basım faaliyetlerini yürütmek

 - Belediyeye ait yayınların (kitap, broşür, el ilanı vb.) çıkarılmasını sağlamak

 - Görsel ve yazılı basın yayın organlarını takip etmek, Pendik İlçesi ve belediye hakkında çıkan her türlü haberleri rapor etmek ve bu haberleri arşivlemek

 - Periyodik aralıklarla bülten çıkarmak, çıkan bültenin halka ulaşmasını sağlamak ve bu bülteni arşivlemek

 - Belediye WEB sayfasının haber yönetimi ile haber içerik paylaşımını yapmak

 - İl ve ilçe protokolü, Pendik genelindeki sivil toplum kuruluşları, okul ve yöneticileri, vakıf, oda, sendika, muhtar ve gerek görülecek diğer şahıs, kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait iletişim bilgilerini hazırlamak ve güncellemek

 - Belediyenin sosyal medya kanallarını yönetmek ve içerik paylaşımı yapmak

 - Belediyemiz tarafından yapılan etkinlik ve faaliyetlerde fotoğraf ve video çekimi yapmak

 - Çekilen videoların montajının ve muhafaza edilmesini sağlamak

 - Belediyenin fotoğraf arşivini düzenlemek ve muhafaza etmek

 - Gerekli görülen faaliyet ve organizasyonlarda diğer müdürlüklere destek olmak

 - Gerekli görülen zamanlarda belirli gün ve haftalar kapsamında organizasyonlar yapmak

 - Belediyeye ve özel firmalara ait pankartların asım/söküm işlerinin takibini yapmak

 - Belediyenin düzenlendiği etkinlik ve programlar için bilgilendirme mesajı göndermek

 - Belediye bünyesindeki elektronik ekranlara tanıtım veri girişlerini yapmak

 - Belediye adına çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini organize etmek

 

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 6 - 34890

Telefon 444 81 80-1118

Faks 0216 585 14 59


CEM KOÇDEMİR
Müdür
ckocdemir[et]pendik.bel.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1971, Bursa Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1118

ALİ RIZA TARAL
Tanıtım Birim Sorumlusu
ataral[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2136