Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

 

GÖREV ALANI

 • Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak,
 • Basın yayın kuruluşlarıyla belediye irtibatını ve bilgi akışını sağlamak,
 • Belediye’nin yaptığı her türlü etkinlikleri vaktinde duyurmak; faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerini hazırlamak, basım faaliyetlerini yapmak,
 • Belediyeye ait yayınların (kitap, broşür, el ilanı) çıkarılmasını sağlamak,
 • Görsel ve yazılı basın yayın organlarını takip etmek; Pendik İlçesi ve Belediye hakkında çıkan her türlü haberleri rapor etmek ve bu haberleri arşivlemek,
 • Periyodik aralıklarla bülten çıkarmak, çıkan bültenin halka ulaşmasını sağlamak, bu bülteni arşivlemek,
 • İl ve ilçe protokolü, Pendik genelindeki sivil toplum kuruluşları, okullar ve yöneticileri, vakıflar, odalar, sendikalar, muhtarlar ve gerek görülecek diğer şahıs, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait iletişim bilgilerini hazırlamak ve güncellemek,
 • Belediye web sayfasının haber yönetimi ile haber içerik paylaşımını yapmak,
 • Belediyenin sosyal medya kanallarını yönetmek ve içerik paylaşımı yapmak,
 • Belediyenin fotoğraf arşivini düzenlemek ve muhafaza etmek,
 • Gerekli görülen faaliyet ve organizasyonlarda diğer müdürlüklere destek olmak,
 • Gerekli görülen zamanlarda belirli gün ve haftalar kapsamında organizasyonlar yapmak,
 • Belediyeye ve özel firmalara ait pankartların asım/söküm işlerinin takibini yapmak,
 • Belediyenin düzenlendiği etkinlikler ve programlar için bilgilendirme mesajı göndermek,
 • Belediye bünyesindeki elektronik panolarave led ekrana tanıtım veri girişlerini yapmak,
 • Belediye adına çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini organize etmek,
 • Mobil Beyaz Masalar aracılığı ile vatandaş belediye iletişimini sağlamak.

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:6 34890 Pendik

Telefon 0216 585 11 00

Faks 0216 585 14 59


Cem Koçdemir
Müdür
ckocdemir@pendik.bel.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1971, Bursa Doğumlu

Sedat Dalçık
Basın Yayın Bölüm Sorumlusu
sdalcik@pendik.bel.tr

Ali Rıza Taral
Tanıtım Birim Sorumlusu
artaral@pendik.bel.tr
Tel: 0216 585 11 80