Plan Ve Proje Müdürlüğü

 

GÖREV ALANI

Plan ve Proje Müdürlüğü Pendik Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili  mevzuat ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmekle görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır:

  •  Askı süresi içinde 1/1000 ölçekli planlara yapılan itirazları değerlendirerek İlçe Belediye Meclisine sunmak.
  •  İlgilisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tekliflerini değerlendirerek  İlçe Belediye Meclisine sunmak.
  •  Başkanlık Teklifi ile istenen1/1000 ölçekli İmar Planları ve Plan Tadilatı Tekliflerini hazırlayarak İlçe Belediye Meclisine sunmak.
  •  Şahıs,özel,tüzel,Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Belediye bünyesindeki Müdürlükler tarafından istenen plan durumu bilgilerini vermek.
  •  İlgilisine şifai olarak İmar Planı bilgisini vermek.
  •  Başkanlık Teklifi ile istenen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı Tekliflerini hazırlayarak gereği için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletmek.
  •  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi içinde Başkanlık tarafından istenen itirazları İlçe Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.
  • Riskli ve Rezerv yapı alanlarının tespiti yapılarak, bu alanlarda plan çalışmaları ile uygulamalarını yapmak veya yaptırmak ve onay sürecini yürütmek.
  • Riskli alan, rezerv yapı alanı kentsel dönüşüm alanlarında kalan kamu mülkiyetindeki taşınmazların ilgili yasalar kapsamında kullanımının sağlanmasına yönelik devir işlemlerini yürütmek.
  • Riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki taşınmazlar ile ilgili cins değişikliği, tevhit ve ifraz işlemleri ile kamulaştırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

 

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:3 34890 Pendik

Telefon 444 81 80-1247

Faks 0216 585 14 80


GÖKHAN ÇANKAYA
Müdür
gcankaya[et]pendik.bel.tr
Erciyes Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Mezunu
1980, Ankara Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1247

HUZEYFE ÖKSÜZ
Plan ve Proje Bölüm Sorumlusu
hoksuz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1246

FATİH BAŞKAN
Plan Değişikliği Birim Sorumlusu
fbaskan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1248

FATİH YEŞİLÇİMEN
Birim Sorumlusu
fyesilcimen[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1232