Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak için ilgili birime gönderimini yapmak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. i) İmar durumu düzenlemek.

 - Yapı ruhsatı düzenlemek.

 - Kat irtifakı kurulması işlemlerini gerçekleştirmek.

 - İlçe sınırları dahilinde vatandaşların imar işlemleri ile ilgili yazılı ve sözlü taleplerini mahallinde ve dosyada inceleme yaparak değerlendirmek.

 - Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve hafta tatili çalışma ruhsatı vermek.

 - İlgili vatandaş taleplerinin Mimari Estetik Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:2 34890 Pendik

Telefon 216 585 11 00

Faks 0216 585 14 60


ENES TERZİ
Müdür
eterzi[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1264

İSA TOPRAK
İşyeri Birim Sorumlusu
itoprak[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

ZAHİDE SELBUZ
İşyeri Ruhsat Birim Sorumlusu
zselbuz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1159

YILMAZ YILDIRIM
İşyeri Denetim Birim Sorumlusu
yyildirim[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2534

MURAT YAVUZTÜRK
Yapı Ruhsat Bölüm Sorumlusu
myavuzturk[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158

İBRAHİM GÜN
Yapı Ruhsat Birim Sorumlusu
igun[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

ABDULLAH DEMİRTAŞ
Birim Sorumlusu
ademirtas[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1265

EROL BALCIOĞLU
Birim Sorumlusu
ebalcioglu[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1261