Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

        Müdürlüğümüzde, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanununu ve diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlem yapılmaktadır.

        Yükselen nüfusla beraber her geçen gün artan yapı ihtiyacı belediyemiz sınırları içerisinde de etkisini göstermekte buna bağlı olarak inşaai faaliyetler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu süreç içerisinde müdürlüğümüz üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmekte ve gelişen teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak, hizmet kalitesini artırmaya gayret göstermektedir.

GÖREV ALANI

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek,
 • İş Bitirme Tutanağı Onaylamak,
 • Yapı Denetim Firmalarına ait  Hakediş Raporlarını Onaylamak,
 • Yapı Denetim Tarafından Düzenlenen  Seviye Tespit Tutanağı Onaylamak,
 • Isı Yalıtım Raporu Düzenlemek,
 • Yıkım Ruhsatı Düzenlemek,
 • Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek,
 • Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek,
 • Ruhsatlı İnşaatlara Ait Şikayetleri  Değerlendirmek,
 • Özel Bürolar Tarafından Düzenlemiş Kontür Gabari Belgesini Onaylamak,
 • Yapı Denetim Firmaları Tarafından Onaylanan İşe Başlama Tutanaklarını Onaylamak,
 • Ruhsatlı İnşaatlarla İlgili Kurum İçi ve Kurum Dışından Gelen Yazıların Cevaplandırılması,
 • Belediyeye şifahi müracaatta bulunan vatandaşların taleplerini değerlendirilmesi.

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:2 34890 Pendik

Telefon 0216 585 11 00

Faks 0216 585 14 83


Murat Ağır
Müdür
magir@pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1979, İstanbul Doğumlu

Adem Aydın
Birim Sorumlusu
aaydin@pendik.bel.tr
Tel: 0216 585 11 00 / 2291

Mikail Kömürcü
Birim Sorumlusu
mkomurcu@pendik.bel.tr
Tel: 0216 585 11 00 / 2278

Oğuz Özcan
Birim Sorumlusu
oozcan@pendik.bel.tr
Tel: 0216 585 11 00