Plan Ve Programlar Birimi

GÖREVLER

- Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

- 5 Yıllık Stratejik Plan hazırlanmasını koordine etmek ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek

- Stratejik Plan doğrultusunda her mali yıla ilişkin bütçe esaslı Performans Programının hazırlanmasını sağlamak ve dönemsel olarak takibini gerçekleştirmek

- Stratejik Plan ve Performans Programının izlenmesi ile değerlendirilmesi amacıyla rapor hazırlamak

- Her mali yıl sonunda birim faaliyet raporlarını baz alarak İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak

- Pendik Belediyesi birim yönetmelikleri hazırlama ve güncelleme çalışmalarını koordine etmek

- Öneri ödül yarışmasının koordinasyonunu sağlamak

- Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bilgi Edinme (kurum internet sitesinden) ve Özel Bilgi Edinme (Pendik Kaymakamlığı) gibi kanallar aracılığıyla talep edilen bilgi ve belgeleri mevzuat doğrultusunda ilgili müdürlüğe bildirmek, gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibine bilgi verilmesini sağlamak şeklindeki faaliyetlerini yürütmektedir.


16 Mart 2017