YENİ DOĞAN DÖNEMİNDEN ERİŞKİNLİĞE KİSTİK FİBROZİS - Doç. Dr. Yasemin GÖKDEMİR