2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Bilgilendirmesi

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmış olup, kurumumuzca Unvan Değişikliği sınavına personel gönderilmesi kararlaştırılmış ve bu husus 09.07.2020 tarih 24849 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile tüm müdürlüklere duyurulmuştur. 
 
Yapılan duyuruya istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapan personel ve niteliklerini içeren başvuru formu Bakanlığa iletilmek üzere Valiliğe gönderilmiştir.
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.


16 Temmuz 2020