Ahmet Yesevi İmar Uygulaması Askıya Çıktı

AHMET YESEVİ İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARILDI!

  •       Ahmet Yesevi Mahallesi içerisinde yer alan 32 hektar büyüklüğündeki Ahmet Yesevi İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanılarak 22.11.2016-22.12.2016  1 ay süre ile ilan edilmek üzere ön askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Askı Panosunda ve Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarlığında Askı Haritasını görebilirler. Askı süresi içerisinde, yapılan parselasyona itiraz eden veya talebi bulunanlar dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuru ve itirazlar askı süresi sonunda kurulacak Komisyon tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir. Askı sonrası imar uygulama dosyası 5216 sayılı yasa kapsamında kontrol ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilecektir.

 

 Uygulamaya Giren Parsellerin Listesi;

478,474,4163,473,4162,574,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,
3506,572,5209/2,5209/3,5209/4,5209/5,5209/9,5209/10,5209/11,5209/12,5209/15,
5209/16,5209/19,5209/20,5209/21,5209/22,5209/23,5209/24

 


25 Kasım 2016