Ahmet Yesevi’ye İmar Ve Tapu Müjdesi

Pendik Belediyesinin imar uygulama çalışmaları, mahallenin daha yüzünü güldürecek. Ahmet Yesevi Mahallesinde yürütülen 32 Ha imar uygulama çalışmasını tamamlayarak, toplam 720 hak sahibini  tapularına kavuşturuyor.

Ahmet Yesevi Mahallesinde imar uygulama çalışmalarını tamamlayan Pendik Belediyesi, uzun yıllardır imar sorunu bulunan bölgedeki hak sahiplerine tapu müjdesini verdi. Yeni imar tapuları 10.11.2017 tarihinde Pendik Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Belediyemize dağıtımının yapılması için teslim edilmiştir. Kentsel Dönüşüm modeli baz alınarak parselasyonu hazırlanan bölgenin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vatandaşlarımız boş parsellerde imar durumu alarak, binası olanlar ise 6306 sayıl Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde Riskli Yapı tespitlerini yaptırarak yeni yapılar yapabilecek.

Buradaki amaç ise bölgenin sosyal ve kültürel açıdan geliştirilebilmesi, sağlıklı kent yapılaşmalarının oluşturulması, sağlanacak emsal artışıyla ve değer artışlarıyla depreme dayanıklı yeni yapıların inşasının hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesidir.

Söz konusu uygulamayla geniş imar yollarına sahip, otopark sorununu kendi içinde çözebilmiş, kentsel dönüşüm mantığına aykırı düşmeyen parseller üretilmeye çalışılmıştır. Bu hali ile bölge dönüşüme açık bir hale kavuşturulmuştur.  

İmar tapuları önümüzdeki haftadan itibaren, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce (Merkez Bina 3. Kat) dağıtılmaya başlanacak olup bölge halkına ve İlçemize hayırlı olsun.


21 Kasım 2017