Batı Mahallesi 5. Bölge İmar Uygulaması

 

  • Yeni Mahallenin bir kısmını kapsayan Batı 5. Bölge İmar Uygulaması çalışması tamamlanarak 29.03.2018-30.04.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
  • Tapu sahiplerinin Belediyemiz merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü askı panosunda veya Mahalle Muhtarlığında askı haritasını görebilirler. 
  • Bu süre içerisinde parselasyon paftasına itiraz eden veya talebi bulunanlar dilekçe ile başvuru yapabilirler.
  • Başvuru ve itirazlar askı süresi sonunda kurulacak olan Komisyon tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilir.
  • Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

 


30 Mart 2018