Dolayoba (Dumlupınar) Mahallesi 1184 Parsel İmar Uygulaması

Pendik Belediye Encümeni’nin 12/03/2021 tarih ve 215 sayılı Encümen Kararı ile Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 27 pafta, 1184 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre yapılan “Dolayoba Mahallesi 1184 Parsel İmar Uygulaması” çalışmaları 09/07/1011 tarih ve 589 sayılı Encümen Kararı ile tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 03/11/2021 tarih ve 4644-4620 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulamasına ilişkin askı paftası; 22/11/2021-22/12/2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ve Belediyemiz Merkez Bina 2. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile ilgili Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

Hak sahiplerinin varsa taleplerini Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.


30 Kasım 2021