Esenyalı 10. Bölge İmar Uygulaması Askıya Çıkarıldı

14/02/2017 tarih ve 147 sayılı Encümen Kararı gereğince Esenyalı Bölgesi, Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yaklaşık 23 hektar büyüklüğündeki 400 maliki ilgilendiren "Esenyalı 10.Bölge İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; 30/05/2017-30/06/2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere kesin onaydan önce ön askıya çıkarılmıştır.

Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığında çalışma paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde bilgilendirme paftasına itirazı veya talebi bulunan şahıslar, ilgili müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Başvuruları askı süresi sonunda kurulacak olan Komisyon tarafından değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir. Askı sonrası imar uygulama dosyası 5216 sayılı yasa kapsamında kontrol ve onay için İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilecektir.


30 Mayıs 2017