Fevzi Çakmak 4. Bölge 2. Etap İmar Uygulaması Askıya Çıkarıldı

Fevzi Çakmak Mahallesini içeren 11 hektar büyüklüğündeki Fevzi  Çakmak 4.Bölge 2.Etap çalışmaları tamamlanarak; 18.04.2017-18.05.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere  askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Askı Panosunda veya Mahalle Muhtarlıklarında Askı Haritasını görebilirler. Bu süre içerisinde parselasyon paftasına itiraz eden veya talebi bulunanlar dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuru ve itirazlar askı süresi sonunda kurulacak olan Komisyon tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir. Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilecektir.


24 Nisan 2017