Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Bölge 2. Etap İmar Uygulaması

Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 8723 ada 8; 9985 ada 5, 8 ve 9; 9987 ada 3, 10 ve 11; 9988 ada 5; 9991 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda yapılan “Fevzi Çakmak 4. Bölge 2. Etap Düzeltme İmar Uygulaması” çalışmaları tamamlanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2021 tarih ve 2906-2893 sayılı Encümen Kararı gereğince imar uygulaması çalışmalarıyla ilgili parselasyon paftası belediyemiz 2. katında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ve mahalle muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

Söz konusu İmar Uygulamasına ait askı haritasının 07.09.2021 - 07.10.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle mahallinde ve belediyemiz 2. katında askıda kalacaktır. Bu süre zarfında gelebilecek itirazlar Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılabilir.


13 Eylül 2021