Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 15 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde doğrudan hizmet veren çalışanların, bizzat çalışıyor ise işyeri sahiplerinin ve işyeri işletenlerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar İlçe Halk Eğitim Merkezlerinden hijyen eğitimi almaları gerektiği, yapılacak denetimler esnasında çalışanların hijyen eğitimi belgelerinin olup olmadığı sorgulanarak, 5 Temmuz 2014 tarihinden sonra hijyen eğitimi belgesini almamış kişileri çalıştıran işyerlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 maddesine göre işlem yapılıp, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, eğitim almamış her bir çalışanı ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirip, kişi başı 250 (ikiyüzelli) –1000 (bin) TL arası cezai müeyyide uygulanması öngörülmektedir.

İlçemiz genelinde faaliyet gösteren işyerlerinin tümü denetlenerek kayıtlarının dijital ortama aktarılması çalışması tamamlanmış denetimler program dâhilinde aksatılmadan devam etmektedir. Yapılan denetimler esnasında işyeri ilgililerine, 15 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren mevzuat gereği Hijyen Eğitimi alması gereken iş kollarının kayıtlarımızdan yapılan inceleme neticesinde 4821 (dörtbinsekizyüzyirmibir) olduğu görülmüştür.

İşyeri sahiplerinin bilgisine sunulur.


04 Temmuz 2014