İmar Planı İlanları

İmar Planı Askı İlanı

 

Dolayoba Mahallesi 10412 ada 17 parselin ve 0/4119 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği

(Askı Tarihleri: 11/03/2020 - 13/04/2020)

 

Askıdan İnen İmar Planı İlanları (Arşiv) için tıklayın


20 Şubat 2020