Kaynarca 5. Bölge İmar Uygulaması Askı İlanı

Pendik Belediye Encümeni'nin 03/01/2020 tarih ve 20 sayılı Kararı gereğince "Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi 849 ada, 496 parsel ile Kaynarca Mahallesi 11373 ada, 153-154-178-179-180-181-182-183-184-186 parseller; 11375 ada, 1 parsel; 11378 ada, 3-4-5 parseller; 11381 ada, 4 parsel; 11385 ada, 1-2-3-4-5-6-7-16-17 parsel sayılı taşınmazları kapsayan ekli krokide gösterilen alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Kaynarca 5. Bölge İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 07/10/2020 tarih ve 4295-4368 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulamasına ilişkin askı paftası;  22/10/2020 - 23/11/2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle  Belediyemizin 2. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve Kaynarca Mahalle Muhtarlığında resmi askıya çıkarılmıştır.   


23 Ekim 2020