Kaynarca 6. Bölge İmar Uygulaması

Pendik İlçesi, Kaynarca Mahalle 11358 ada 3-4-5-6-7-8 parsel, 11363 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-25-26-27-28-29-30-31-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 parsel, 11364 ada 1-5-6 parsel, 11366 ada 7 parsel, 11367 ada 1-2-3-4-5-6 parsel, 11368 ada 1-2 parsel, 11369 ada 1-2-3-4 parsel, 11371 ada 1-20 parsel, 11373 ada 7-8-9-41-144-151-153-161-162-163-164-165-166-173 parsel, 8873 ada 5 parsel, 9008 ada 1-2 parsel sayılı taşınmazları kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre " Kaynarca 6. Bölge İmar Uygulaması " çalışmaları tamamlanmış olup; bilgilendirme (ön) askı çalışması 1 ay süre ile ilan edilmek üzere vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 08/11/2021-08/12/2021 tarihleri arasında ön askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Mahalle Muhtarlığı'nda askı paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilirler. Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup; gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.


10 Kasım 2021