Kurtköy 10. Bölge İmar Uygulaması Askıya Çıktı

 

1/1000 ölçekli Pendik Kurtköy Metro istasyonu ve Çevresine ilişkin Uygulama İmar Planına göre yapılan "Kurtköy 10.Bölge imar Uygulaması" çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 13/02/2019 tarih ve 339-319 sayılı Kararı ile onaylanmış olup; Parselasyon planı  19/02/2019-19/03/2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle bilgilendirmek amacıyla  Pendik Belediyesi Merkez Bina 3.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve ilgili Mahalle Muhtarlığında askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye tabi tutulan " Kurtköy Mahallesi, 6271 ada 1, 2, 3 no'lu parseller; 6272 ada 8, 9, 15 no'lu parseller; 1 pafta 5, 14, 15, 1607, 1608 parsel sayılı taşınmaz maliklerinin varsa taleplerini, askı süresi içerisinde Emlak ve istimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.


22 Şubat 2019