Kurtköy 11. Bölge İmar Uygulaması Askı İlanı

30/09/2020 tarih ve 622 sayılı Encümen Kararı gereğince "Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi 1 pafta, 5- 14- 15- 1607- 1608 sayılı parseller, 6271 ada 1-3 nolu parseller, 6272 ada 1- 2- 3- 4- 5- 8- 9-10- 11- 12- 15- 16 nolu parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre yapılan "Kurtköy 11. Bölge İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 10/02/2021 tarih ve 441-440 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu İmar uygulamasına ait parselasyon planı, 22/02/2021-24/03/2021 tarihleri arasında 1(bir) ay süreyle Belediyemiz Merkez Bina 2.kat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan panosunda ve Kurtköy Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır. 


22 Şubat 2021