Kurtköy 9. Bölge İmar Uygulaması Askıya Çıktı

1/1000 ölçekli Pendik Kurtköy Metro istasyonu ve Çevresine ilişkin Uygulama İmar Planına göre yapılan "Kurtköy 9.Bölge imar Uygulaması" çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 05/12/2018 tarih ve 4480-4371 sayılı Kararı ile onaylanmış olup; Parselasyon planı  17/12/2018-17/01/2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle bilgilendirmek amacıyla  Pendik Belediyesi Merkez Bina 3.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve ilgili Mahalle Muhtarlığında askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye tabi tutulan "Kurtköy Mah. 9171 ada, 1-2-3 parseller; 9249 ada, 7-8-12 parseller; 9273 ada, 4 parsel; 9274 ada, 1-2-3-4-5 parseller; 9276 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-21 parseller ve Şeyhli Mah. 9076 ada, 7 parsel" sayılı taşınmaz maliklerinin varsa taleplerini, askı süresi içerisinde Emlak ve istimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 


17 Aralık 2018