Ramazanoğlu 1. Bölge İmar Uygulaması

Pendik Belediye Encümeni’nin 03/02/2021 tarih ve 94 sayılı Encümen Kararı ile Pendik İlçesi, Şeyhli Mah. 196, 874, 990, 991, 992, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1067, 1070, 1071, 1072, 1184, 1186, 1331, 1335, 1361 parsel sayılı taşınmazlar, Yayalar Mah. 8159 ada 1, 8165 ada 11 parsel, 8181 ada 14 parsel, 8181 ada 26 parsel, 8195 ada 2 parsel, 8197 ada 1 parsel, 8197 ada 3 parsel, 8197 ada 7 parsel, 8197 ada 9 parsel, 9832 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar ile Kurtköy Mah. 7572 ada 9 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine göre yapılan “Ramazanoğlu 1. Bölge İmar Uygulaması” çalışmaları tamamlanmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 11/08/2021 tarih ve 2904-2891 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulamasına ilişkin askı paftası; 01/11/2021-01/12/2021 tarihleri arasında 1(bir) ay süreyle Belediyemiz Merkez Bina 2.kat Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ilan panosunda ve ilgili Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

Hak sahiplerinin varsa taleplerini Emlak ve istimlak Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.


03 Kasım 2021