Şeyhli 3.etap İmar Uygulaması

Pendik İlçesi, Şeyhli Mahallesi, 9034 Ada, 4 Parsel; 9039 Ada, 1 Parsel; 9040 Ada,1-3-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-17 Parseller;  9088 Ada,  1-2-3 Parseller;  9089 Ada,  1-2-7-8-10-11-12-13-14-15 Parseller; 9090 Ada, 1-2-3-4 Parseller; 9091 Ada, 1-2-3-4 Parseller; 9092 Ada, 1-2-3 Parseller; 9093 Ada, 1-2-3 Parseller; 9094 Ada, 1-4 Parseller; 9097 Ada, 1-2-3 Parseller; 9098 Ada, 1-2-3-4-5-6 Parseller; 9099 Ada, 1-2-3-4-5-6 Parseller; 9100 Ada, 1-2 Parseller; 9101 Ada, 1-2-3-4 Parseller; 9102 Ada, 1 Parsel; 9103 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller; 9104 Ada, 1-2 Parseller; 9106 Ada, 1-2-3 Parseller; 9107 Ada, 1-2-4 Parseller; 9108 Ada, 1-2-3-4-5 Parseller; 9109 Ada, 1-2-6-7-8 Parseller; 9110 Ada, 1-2-3-4 Parseller; 9113 Ada, 1-2- 3-4-5-6 Parseller; 1 Pafta, 356 Parsel Sayılı Taşınmazları kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine istinaden yapılan "Şeyhli 3.Etap İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanmış olup 27/01/2016 tarih ve 384-344 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Encümen Kararıyla onaylanmıştır.

 

            Söz konusu Şeyhli 3.Etap İmar Uygulamasına ilişkin askı haritası; 08/03/2016- 08/04/2016 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle belediyemiz 3. katında ve Şeyhli Mahalle Muhtarlığında askıya çıkarılmıştır.

            İlgililerin varsa itirazlarını askı süresi içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.


09 Mart 2016