Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması Resmi Askıya Çıkarıldı!

İlçemiz, Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 12/07/2017 Tarih ve 2313-2167 Sayılı Encümen Kararıyla onaylanmış olup 1 (bir) ay süreyle ilan edilmek üzere 14/07/2017 - 14/08/2017 tarihleri arasında resmi askıya çıkarılmıştır.

Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez Bina 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Askı Panosunda ve Yayalar Mahalle Muhtarlığında Askı Haritasını görebilirler. Askı süresi içerisinde parselasyon planına itiraz eden veya talebi bulunan vatandaşlar dilekçeyle başvuru yapabilirler.

Başvuru ve itirazlar askı süresi sonunda kurulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.

Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Pendik Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

Tescil işlemi sonrası hak sahiplerine yeni imar tapuları yine belediyemizin yapacağı duyuru sonrası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından dağıtılacaktır. Tescil sonrası yeni imar tapusunu alan vatandaşlar  meri planlar çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacakları gibi eski yapılarında 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşümü imkanı sağlanmış olacak.


14 Temmuz 2017