Yayalar 8. Bölge İmar Uygulaması Askı İlanı

 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden Pendik İlçesi, Yayalar Mahallesi, 8 Pafta 924 ve 998 parsel, G22B11B1D Pafta 9373 ada 1 ve 2 parseller, 9375 ada 2 ve 3 parseller, 9388 ada 3 parsel, 9389 ada 2 parsel, 9390 ada 1 parsel, 9391 ada 1 ve 2 parseller, 9392 ada  8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda yapılan"Yayalar 8. Bölge İmar Uygulamasına ilişkin parselasyon paftası; 16/09/2020-16/10/2020 tarihleri arasında Belediyemiz 2. kat ilan panosunda ve Mahalle Muhtarlığı'nda askıya çıkartılmıştır." 


21 Eylül 2020