Yayalar (Çamçeşme) Mahallesi 9583,9584,9585,9586,9587 Ada İmar Uygulaması

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yayalar (Çamçeşme) Mahallesi 9583 ada, 1-2 parseller; 9584 ada, 1 parsel; 9585 ada, 1 parsel; 9586 ada, 1-2 parseller; 9587 ada, 1 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesi uyarınca yapılan "Yayalar 13.Bölge İmar Uygulaması" çalışmaları tamamlanması sonucu 27/05/2022 tarih ve 28235 yevmiye ile tescil edilmiştir.

Söz konusu "Yayalar 13.Bölge İmar Uygulaması" tescil edildiğinden dolayı yeni tapularını almaları ve yeni tapularına göre emlak vergi beyanında bulunmaları için hak sahiplerinin Tapu ve Kimlik fotokopisi ile Belediyemiz Merkez bina 2. Kat Harita Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.


03 Haziran 2022