Yeni Mahalle 1. Bölge 194 Pafta 1869 Ada İmar Uygulaması

Yeni Mahalle 194 Pafta, 1869 ada 10, 11, 12, 14, 17, 51, 52, 53, 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre Yeni Mahalle 1. Bölge İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanmış olup, 26.05.2022 tarih ve 27975 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Yeni tapularınızı almanız ve yeni oluşan parsellere göre Emlak Vergi Beyanında bulunmanız için varsa eski Tapunuz ve Kimlik Belgenizle Belediyemiz Merkez bina 2. kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne gelmeniz gerekmektedir.


01 Haziran 2022