Yeni Mahalle 1. Bölge İmar Uygulaması

Yeni Mahalle 194 Pafta, 1869 ada 10, 11, 12, 14, 17, 51, 52, 53 ve 54 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanlarda imar uygulaması çalışmaları tamamlanmış olup kesin onaya gidecek olan çalışma 1 ay süreyle ilan edilmek üzere vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 06/09/2021-06/10/2021 tarihleri arasında resmi askıya çıkarılmıştır.

Düzenleme sahasındaki taşınmazları bulunan ilgili tapu sahipleri, Belediyemiz Merkez Bina 2. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya mahalle muhtarlığında askı paftasını görebilirler. Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili müdürlüğe dilekçeyle başvuru yapabilir. Başvuruları askı süresi sonunda değerlendirilecek olup gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecektir.


13 Eylül 2021