Yenişehir Pazar Tahsis Başvuru İlanı

 YENİŞEHİR PAZAR TAHSİS BAŞVURU İLANI


Yenişehir Pazarı satış yerleri 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen hükümler esas alınarak tahsis yoluyla yapılacak olup ilgili hususlar aşağıda belirtilmektedir.

1. Yenişehir Pazar yerinde 5 giyim tezgahı, 32 gıda tezgahı olmak üzere toplam 37 adet pazar tezgahı olacaktır. Başvurular ekteki tablo esas alınarak kabul edilecek olup, pazar esnafları tabloda işnevilere göre belirlenmiş pazar tezgahlarından yalnız 1 (bir) tezgah için başvuruda bulunabilecektir. Kura çekimi işnevilere göre yapılacaktır.

2. Yenişehir pazarı, 09.09.2020 tarihli ve 574 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden Pazartesi günleri faaliyet gösterecektir.

3. Satış yerlerini kullanacaklarda aranılacak şartlar

Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştıgal etmek.

b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Pazar Odası)

c) Vergi mükellefi olmak.

ç)Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

4. Tahsis İşlemi için başvuruda istenecek evraklar

a) Dilekçe (Başvuru esnasında doldurulmak üzere Kurumca verilecek)

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Vergi Levhası

ç) Mesleki Oda Faaliyet Belgesi

d) 3(üç) adet Vesikalık Fotoğraf

e) Pazar Yerleri Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulacağına dair sözleşme

f) Pazar esnafının (varsa) yanında çalıştıracağı personelin sigorta dökümü

g) Belediyeye ödenecek borcu bulunmadığına dair belge

h) Başvurusunda bulunulan tezgah işnevisinin vergi levhasında NACE kodunun işlenmiş olduğunu gösteren belge

5) Başvurular 02.11.2020 Pazartesi günü saat 09:30’da başlayıp, 03.11.2020 Salı günü saat 16:30’da sona erecektir. Başvurular Batı Mahallesi Karanfil sokak No:33 Kat:4( Belediye Ek Hizmet Binası – Pazar Amirliği) adresinde alınacaktır.

6) Müracaat sayısı tahsis edilecek olan pazar tezgahı sayısından fazla olması durumunda 06.11.2020 Cuma günü saat 14:30’daPendik Atatürk Kültür Merkezi -DoğuMah. Erol Kaya Cad.No:201 (Tahsin Arcan Parkı Karşısı) adresinde müracaat edenler arasında kura çekilerek asil ve yedek pazar esnafları belirlenecektir.

7) Tahsis almaya hak kazanan esnafların yerleşimi, 09.09.2020 tarihli ve 574 sayılı Belediye Encümen Kararıyla belirlenmiş Yerleşim Planına göre yerleştirilecektir.

8) Kurada asil listede yer alan pazar esnaflarının sözleşme safhasında vazgeçmesi ya da süresi içinde sözleşme imzalamadığı takdirde hakkını kaybedecek olup, yedek listedeki pazar esnafı sırasına göre tahsis sözleşmesi imzalamaya hak kazanacaktır.

9) Tahsis sözleşmesine hak kazanan esnaflar , sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle pazar tezgahlarını devredemeyecektir.

Detaylı bilgi için : 444 81 80 – Dahili 4228

 

(EK-1)YENİŞEHİR PAZARI YERLEŞİM PLANI

GİYİM:

İŞNEVİ

ADET

METRAJ

GİYİM

1

4,5 m.

TUHAFİYE

1

4,5 m.

AYAKKABI

1

4,5 m.

ÇORAP

1

4,5 m.

TEMİZLİK (ZÜCCACİYE)

1

4,5 m.

 

TOPLAM: 5

TOPLAM: 22,5 m.

 

GIDA:

İŞNEVİ

ADET

METRAJ

SEBZE MEYVE

23

6 m.

BALIKÇI

2

6 m.

PEYNİR ZEYTİN

2

6 m.

BAKLİYAT

1

6 m.

YUFKA

1

6 m.

PATATES SOĞAN

2

6 m.

BAHARAT

1

6 m.

 

TOPLAM: 32

TOPLAM: 192 m.

 


21 Ekim 2020