Yıkımı Yapılacak Yapıların Tahliyesine ve Tahliyeden Kalan Eşyaların Bertaraf Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Pendik Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi, 3.Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantısının 04 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılan 1. Birleşimi, 1. Oturumunda Hukuk Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün 30.09.2021 tarih ve 41216 sayılı teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi uyarınca, “775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yıkımı Yapılacak Yapıların Tahliyesine ve Tahliyeden Kalan Eşyaların Bertaraf Edilmesine İlişkin Yönetmelik” taslağının kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi uyarınca, “775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Yıkımı Yapılacak Yapıların Tahliyesine ve Tahliyeden Kalan Eşyaların Bertaraf Edilmesine İlişkin Yönetmelik” taslağının kabulü ile ilgili Hukuk Komisyonunun 2021/62 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulü, Pendik Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 3.Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantısının 08 Ekim 2021 Cuma günü yapılan 2. Birleşimi, 1. Oturumunda oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

 

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununa Göre Yıkımı Yapılacak Yapıların Tahliyesine ve Tahliyeden Kalan Eşyaların Bertaraf Edilmesine İlişkin Yönetmelik  (Yayın Tarihi: 18.10.2021)


18 Ekim 2021