Zeka Oyunları Eğitimi (İlkokul 3. ve 4. Sınıflara Yönelik)

İlkokul Öğrencilerimiz için Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimlerimiz Başlıyor

 

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, derslerine ve sınavlarda başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.

Zeka Oyunları ayrıca çocukların akranlarıyla beraber vakit geçirmelerine, sosyalleşmelerine, enerjilerini ekran başından ziyade arkadaşlarıyla sosyal ortamlarda geçirmelerine imkan tanıyacaktır.

 

     Akıl ve Zeka Oyunlarının Faydaları:

 • Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesine ve konsantrasyon süre ve derinliğinin artması

 • Okuduğunu anlama, anladığını uygulama becerisi ve hızının artması, sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi

 • Motor becerilerinin gelişmesi, 3-boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisinin artması ve çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme

 • Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilme, Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme

 • Planlı hareket etme yetisi kazanma ve hızlı düşünme ve karar verme

 • Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilme ve ekip çalışmasına yatkınlığın artması

 • Sosyal başarının artması ve akademik (sınav/ders) başarılarının artması gibi faydalar sağlamaktadır.

   

  Eğitimler Nasıl Gerçekleşecek:

 • Akıl ve Zeka Oyunları eğitimimiz mangala, tangram, penta blok, apartman sudoku, koridor ve dokuz taş gibi eğitim setleriyle gerçekleşecektir..

 • Eğitim; bu konuda eğitim almış uzman öğretmenler tarafından verilecektir.

 • Eğitimler, belirtilen AÇEM'lerde haftada 2 gün 16.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek ve 6 hafta sürecektir.

 • Eğitim sonrasında katılım belgesi verilecektir.

         

     Katılım Koşulları

 • Eğitimlere ilkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

 • Sadece Pendik’te ikamet eden öğrenciler faydalanabilecektir.

 • Başvurular; Eğitimin verileceği AÇEM’lerden yapılacaktır. Başvuru için Başvuru Formu, Katılım Muvafakatnamesi, Öğrenci ve Veli Kimlik Fotokopileri gerekmektedir.

 


28 Şubat 2020