Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Pendik Belediyesi resmi web sitesinin (www.pendik.bel.tr) kontrolünü sağlamak.

 - Basın yayın kuruluşlarıyla belediye irtibatını ve bilgi akışını sağlamak.

 - Belediye’nin yaptığı her türlü etkinlikleri vaktinde duyurmak.

 - Belediye tarafından düzenlenen faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerini tasarlamak, hazırlamak, basım faaliyetlerini yürütmek.

 - Belediyeye ait yayınların (kitap, broşür, el ilanı) çıkarılmasını sağlamak.

 - Görsel ve yazılı basın yayın organlarını takip etmek; Pendik İlçesi ve Belediye hakkında çıkan her türlü haberleri rapor etmek ve bu haberleri arşivlemek.

 - Periyodik aralıklarla bülten çıkarmak, çıkan bültenin halka ulaşmasını sağlamak ve bu bültenleri arşivlemek.

 - Belediye web sayfasının haber yönetimi ile haber içerik paylaşımını yapmak.

 - İl ve ilçe protokolü, Pendik genelindeki sivil toplum kuruluşları, okullar ve yöneticileri, vakıflar, odalar, sendikalar, muhtarlar ve gerek görülecek diğer şahıs, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait iletişim bilgilerini hazırlamak ve güncellemek.

 - Belediyenin sosyal medya kanallarını yönetmek ve içerik paylaşımı yapmak.

 - Belediye tarafından yapılan etkinlik ve faaliyetlerde fotoğraf ve video çekimi yapmak.

 - Çekilen videoların montajını yapmak ve muhafaza edilmesini sağlamak.

 - Belediyenin fotoğraf arşivini düzenlemek ve muhafaza etmek.

 - Gerekli görülen faaliyet ve organizasyonlarda diğer müdürlüklere destek olmak.

 - Belediyeye ve özel firmalara ait pankartların asım/söküm işlerinin takibini yapmak.

 - Belediyenin düzenlendiği etkinlikler ve programlar için bilgilendirme mesajı göndermek.

 - Belediye bünyesindeki elektronik ekranlara tanıtım veri girişlerini yapmak,

 - Belediye adına çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini organize etmek.

 - İlçemizde yapılacak olan çeşitli organizasyon, temel atma programları, açılışlar ile düzenlenecek etkinliklerde vatandaşlara dağıtılmak üzere çeşitli ebatlarda Türk bayrağı alımı işini yapmak.

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 6 - 34899

Telefon 444 81 80-1118

Faks 0216 585 14 59


BÜLENT SOYLU
Müdür
bsoylu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1118

M. Metin Tavukçu
Koordinatör
mtavukcu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1207

ÖZAY UYANIK
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şefi
ouyanik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2139

EMRE DOĞAN
Medya ve Tasarım Şefi
edogan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2134