Etüd Proje Müdürlüğü

Kente hizmet, kentlilik bilincinin gelişmesine paralel olarak yeni yönetim anlayışları doğurmuştur. Oluşan bu yeni yapıda hizmet çeşitliliği, yaşam kalitesi, sunulan hizmetlerin kalitesi ve vatandaş memnuniyeti kavramı, belediyeler açısından çok daha önemli bir kavram haline gelmiştir.

Kent kullanıcılarının, ihtiyaç, istek ve beklentileri sürekli bir şekilde değişkenlik göstermektedir. Değişen bu yapıya ayak uydurmak sürekli yenilenme ile mümkün olmaktadır.

Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde kalan görevlerde, bu yenilenmeye ayak uydurarak ve benimseyerek kent kullanıcılarının ihtiyaç, istek ve beklentileri esas alınarak proje çalışmaları ve uygulamaları yapılmaktadır.

İlçemizin sahip olduğu ulaşım zenginliği ve kolaylığının getirdiği avantajları kentin gelişimi için en üst düzeyde kullanılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Pendik’e artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra kentin her gelir grubuna hitap edebilen projeler üretilmektedir.

Pendik’teki farklı kültürel değerlerimizin, geleneklerimizin ve çağdaş medeniyetimizle aynı çatı altında uyum içinde yaşatılmasını sağlayarak; verimlilik ve katılımcılık prensiplerini benimseyen yöneticilik anlayışı ile Pendik halkına her geçen gün daha iyi ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunma yolunda ilerlemekteyiz.

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde (Hizmet standartları çerçevesinde) cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne ve ilgili diğer müdürlüklere fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - Hizmet binaları, kültür merkezleri, açık-kapalı spor tesisleri gibi tüm yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak.

 - Her türlü prefabrik yapı yaptırmak.

 - Pendik’in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek.

 - Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait okul binalarının, mabetler ve cemevlerinin, devlete ait sağlık tesislerinin, amatör spor kulüplerinin, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje ve imalat desteği verilmesini sağlamak.

 - Hizmet binaları, kültür merkezleri, açık - kapalı spor tesisleri gibi tüm yapı tesislerinin avan, uygulama ve detay projelerini yapmak veya yaptırmak.

 - Genel olarak her türlü yapıya ait statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

 - Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirmek ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak.

 - Tadilat yapılacak binaların rölövelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak.

 - İlçe genelinde bulunan ve meri imar planlarında park ve yeşil alan gözüken alanlarda park yapılması için projeler yapmak ve bu projelere uygun imalatlar yapmak veya yaptırmak.

 - Muhtelif yerlerde bulunan daha önce imalatları yapılmış olan parklar için revize projeler yapmak veya yaptırmak.

 - Muhtelif yerlerde bulunan daha önce imalatları yapılmış parkların revize edilmesi için gerekli olan imalatları yapmak veya yaptırmak.

 - Halkın spor etkinliklerine destek olmak amacıyla fitness alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları vb. yapmak veya yaptırmak.

 - Park, çocuk parkı, dinlenme ve mesire alanları, antrenman sahaları grubundaki işleri yapmak veya yaptırmak.

 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı ihaleler, hasılat paylaşımı ihaleleri, yap işlet devret ihaleleri ile yapılar yapmak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 1 - 34890

Telefon 444 81 80-2755

Faks 0216 585 14 81


ENES TERZİ
Müdür
eterzi@pendik.bel.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1987, Erzurum Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1337

EBRU KEBABÇI
Projeler Bölüm Sorumlusu
ekebapci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1364

MEHMET AKİF AKMAN
Yapı Tesis Yapım İşleri Bölüm Sorumlusu
makman@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2750

HARUN DOĞAN
Yapı Tesis Tamir Bakım İşleri Bölüm Sorumlusu
hdogan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1366

ALİ KÜÇÜK
Evrak Takip Birim Sorumlusu
akucuk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2751

TÜRKER ÇOKAR
Projeler Birim Sorumlusu
tcokar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1361

EMRE ZORA
Peyzaj ve Tesis Uygulama Birim Sorumlusu
ezora@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2763

OĞUZ ÖZCAN
Yapı İşleri Birim Sorumlusu
oozcan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1363

ENSAR AYKILIÇ
Bakım Onarım Birim Sorumlusu
eaykilic@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2771

METEHAN SANCAR
Mekanik ve Elektrik Birim Sorumlusu
metehansancar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1368

GÜRKAN ŞENARSLAN
Birim Sorumlusu
gsenarslan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1367