Etüd Proje Müdürlüğü

Kente hizmet, kentlilik bilincinin gelişmesine paralel olarak yeni yönetim anlayışları doğurmuştur. Oluşan bu yeni yapıda hizmet çeşitliliği, yaşam kalitesi, sunulan hizmetlerin kalitesi ve vatandaş memnuniyeti kavramı, belediyeler açısından çok daha önemli bir kavram haline gelmiştir.

Kent kullanıcılarının, ihtiyaç, istek ve beklentileri sürekli bir şekilde değişkenlik göstermektedir. Değişen bu yapıya ayak uydurmak sürekli yenilenme ile mümkün olmaktadır.

Müdürlüğümüzün sorumluluk sahası içerisinde kalan görevlerde, bu yenilenmeye ayak uydurarak ve benimseyerek kent kullanıcılarının ihtiyaç, istek ve beklentileri esas alınarak proje çalışmaları ve uygulamaları yapılmaktadır.

İlçemizin sahip olduğu ulaşım zenginliği ve kolaylığının getirdiği avantajları kentin gelişimi için en üst düzeyde kullanılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Pendik’e artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra kentin her gelir grubuna hitap edebilen projeler üretilmektedir.

Pendik’teki farklı kültürel değerlerimizin, geleneklerimizin ve çağdaş medeniyetimizle aynı çatı altında uyum içinde yaşatılmasını sağlayarak; verimlilik ve katılımcılık prensiplerini benimseyen yöneticilik anlayışı ile Pendik halkına her geçen gün daha iyi ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunma yolunda ilerlemekteyiz.

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde (Hizmet standartları çerçevesinde) cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Hizmet binaları, kültür merkezleri, açık-kapalı spor tesisleri gibi tüm yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak.

 - Pendik’in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek.

 - Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait okul binalarının, mabetler ve cemevlerinin, devlete ait sağlık tesislerinin, amatör spor kulüplerinin, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje ve imalat desteği verilmesini sağlamak.

 - Hizmet binaları, kültür merkezleri, açık - kapalı spor tesisleri gibi tüm yapı tesislerinin avan, uygulama ve detay projelerini yapmak veya yaptırmak.

 - Genel olarak her türlü yapıya ait mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

 - Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirmek ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak.

 - Tadilat yapılacak binaların rölövelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak.

 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı ihaleler, hasılat paylaşımı ihaleleri, yap işlet devret ihaleleri ile yapılar yapmak.

 - Açık ve kapalı spor alanları ile rekreasyon alanları yapmak ve yaptırmak, ihaleli işlerde çevre düzenleme işleri yapmak.

 - Başkanlığa bağlı tüm hizmet üniteleri/tesislerin inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, mekanik, makine-teçhizat ve sistemlerinin tüm bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Isıtma ve soğutma sistemlerinin (paket klima sistemleri, chiller, kombi, brülör, lokal klima), kompanzasyon sistemlerinin, asansörlerin, elektrik motorlarının, kesintisiz güç kaynaklarının ve jeneratörlerin bakım-onarımlarını yaptırmak.

 - Yangın algı ihbar sistemlerinin periyodik bakımı, yangın söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılması ve dolum tarihi gelen tüplerinin dolumlarını yaptırmak, eksikliklerini gidermek.

 - Protokol kapsamında bakım ve onarımları Belediyemize geçen yaya alt ve üst geçitlerinde asansör bakımı, tamir bakım onarım ve elektrik işlerinin yapılması

 

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 5 - 34899

Telefon 444 81 80-2755

Faks 0216 585 14 81


ENES TERZİ
Müdür
eterzi@pendik.bel.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1987, Erzurum Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1337

EBRU KEBABÇI
Müdür Yardımcısı
ekebapci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1364

MEHMET AKİF AKMAN
Müdür Yardımcısı
makman@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2750

ALİ KÜÇÜK
Evrak Takip Şefi
akucuk@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2751

METEHAN SANCAR
Bakım Onarım Şefi
metehansancar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1368

EMRE ZORA
Yapı İşleri Şefi
ezora@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2763