Fen İşleri Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Pendik Belediyesi Afet Planındaki Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Altyapı tranşe kazılarının, altyapı kurumları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonunu sağlamak.

 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı kurumları ve diğer kurumların ilçemize yapması gereken yatırımları ve ihtiyaçları tespit etmek ve bu yatırımların yapılmasında koordinasyonu sağlamak.

 - Belediyemizin tüm akaryakıt ikmal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ihale ve kontrol işlemlerini yapmak.

 - Belediyemizin tüm müdürlüklerine iş makinesi desteği vermek.

 - Belediyemizin diğer müdürlüklerinin tranşe kazısı işlerini yapmak.

 - Ambara malzeme giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

 - İlçemiz genelindeki ömrünü tamamlamış asfaltlı yollara veya hiç asfalt atılmamış yolların yıllık olarak tespitini yapmak ve gerekli asfalt serim imalatlarını yapmak.

 - Yeni yol çalışmalarımızda ihtiyaç duyulan yerlere ve tehlike arz eden şevli arazilerin önüne istinat duvarı yapmak.

 - İlçemizdeki caddelerin yaya ve araç trafiği için, hem daha konforlu hem de ticari açıdan gelişiminin sağlanması açısından prestij cadde çalışması yapmak.

 - Yaya trafiğinin konforu için imar yollarından uygun genişlikte olanlara kaldırım yapmak

 - Yağmur suyu kanalı bulunan cadde ve sokaklara ızgara çalışması yapmak.

 - Mevcut yağmur suyu ızgaralarının ve yağmur suyu kanallarının rutin temizliğini yapmak.

 - İhtiyaç olan sokaklara yağmur suyu kanalı yapmak. Gerektiği durumlarda belediyemizin tesislerine, kamu binalarına (cami, okul vb.) atık su kanalı yapmak.

 - Kış aylarında yolların trafiğe açık tutulması için kar küreme araçları ile kar küreme hizmetleri vermek, tuz serpme işlemi yapmak.

 - Tadilat veya tamirat yapılan yapılarda oluşan moloz atıklarını, tadilat veya tamirat yapılan binaların önünden kaldırma hizmetleri vermek.

 - İmar planında yol olarak planlanan ve kamulaştırma işlemleri tamamlanan yerlerde yeni yol açmak veya planlara göre genişletmek.

 - İhtiyaç olan yol ve kaldırımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlamak ve UTK kararı alınarak kavşak düzenlemesi yapmak.

 - İhtiyaç olması durumunda gerek belediyemiz müdürlüklerinin yapacağı yapı ve tesislerin gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre alınmış meclis kararı ve akabinde yapılmış protokoller gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin zemin tesviyesi ve hafriyat işlerini yapmak.

 - Görüntü kirliliğine sebep olan duvar yazılarının boyanarak silinmesini sağlamak.

 - İlçemiz genelindeki cadde ve sokakların yol bordürlerinin boyanmasını sağlamak.

 - AYEDAŞ AŞ.’nin sorumluluk alanı dışında kalan cadde ve sokakların aydınlatma işleri ve bakım onarımını sağlamak.

 - UTK kararına istinaden cadde ve sokaklarda bisiklet yollarının, bunların bakım ve onarımını ve buna bağlı olarak bisiklet park yerlerini planlayarak yapmak.

 - Planlarda belirlenen veya Etüt Proje Müdürlüğünce projelendirilen ya da müdürlümüzce uygun görülen yerlere açık otopark düzenlemesi yapmak.

 

Adres Güllübağlar Mah. Muhsin Yazı Cad. - No: 156 Pendik Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi

Telefon 444 81 80-1255

Faks 0216 585 14 61


YUSUF YAKUT
Müdür
yyakut@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1255

CANER GÜRGEN
Müdür Yardımcısı
cgurgen@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1236

ABDURRAHMAN POLAT
Müdür Yardımcısı
apolat@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3312

HÜSEYİN ERGÜN
Afet ve Makine İkmal Şefi
hergun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1253

ABDULLAH CANKİT
Yol Yapım Amiri
acankit@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3317

NECDET SAĞDIÇ
Afet ve Makine İkmal Amiri
nsagdic@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2880

YUSUF KUDU
Baş Şoför
ykudu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3370