İç Denetim Birimi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim biriminin kurulması öngörülmüş olup, Pendik Belediyesinde, 05.08.2008 tarihi itibariyle Pendik Belediyesi İç Denetim Birimi oluşturulmuştur.

 GÖREVLER

İç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

İç denetimin temel amacı; sistemli ve disiplinli bir yaklaşım ve genel kabul görmüş uluslar arası iç denetim standartlar ışığında, belediyenin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimini, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak suretiyle belediye birimlerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

 

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 1 - 34890

Telefon 0216 585 11 00

Faks 0216 585 14 14