Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak için ilgili birime gönderimini yapmak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. i) İmar durumu düzenlemek.

 - Yapı ruhsatı düzenlemek.

 - Kat irtifakı kurulması işlemlerini gerçekleştirmek.

 - İlçe sınırları dahilinde vatandaşların imar işlemleri ile ilgili yazılı ve sözlü taleplerini mahallinde ve dosyada inceleme yaparak değerlendirmek.

 - İlgili vatandaş taleplerinin Mimari Estetik Komisyonuna sunulmasını sağlamak.

 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:2 34890 Pendik

Telefon 0 216 585 11 00

Faks 0 216 585 14 60


ENES TERZİ
Müdür
eterzi[et]pendik.bel.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1987, Erzurum Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1264

MURAT YAVUZTÜRK
Ruhsat ve Denetim Bölüm Sorumlusu
myavuzturk[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2278

EROL BALCIOĞLU
Ruhsat ve Denetim Birim Sorumlusu
ebalcioglu[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1261

ABDULLAH DEMİRTAŞ
Ruhsat ve Denetim Birim Sorumlusu
ademirtas[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1265

İBRAHİM GÜN
Ruhsat ve Denetim Birim Sorumlusu
igun[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2274

İSA TOPRAK
Ruhsat ve Denetim Birim Sorumlusu
itoprak[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1158