Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVLER

Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

- Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

- Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

- Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

- Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

- Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

- Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

- Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

- Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

- Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, öksüz, yetim, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine, yangın ve doğal afete maruz kalmış kişiler ile diğer dezavantajlı kimselere, bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapmak ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek.

- Aşevinde pişirilen günlük yemeklerin ve gıda yardımının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.

- Kişilerin meslek edinmelerini ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla istihdamı arttırıcı faaliyetler düzenlemek.

- Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza hasta ve engelli nakil hizmetleri işlemlerini yürütmek.

- 65 ve üzeri yaşta olan büyüklerimizin aktif ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacak sosyal hizmetler sunmak.

- Kendi öz bakımlarını yapamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve yatalak hastalara evde kuaför hizmeti sunmak.

- Gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaşların koordinasyonunu, sundukları hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

- Engelli ve ailelerine yasal hakları konusunda bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık hizmetleri ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlayacak psikolojik destek çalışmaları, bireysel özel eğitim ve özel eğitime destek seansları, terapi hizmetleri, sosyal etkinlikler ve mesleki çalışmalar düzenlemek.

- Çocukların ve ailelerinin eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amacıyla Aile Çocuk Eğitim Merkezleri kurmak ve bu merkezlerde yaşa uygun eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.

- İlçe halkına psikolojik ve pedagojik destek sunmak. Ayrıca dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli konularda bilgilendirici, eğitici seminerler vb. organizasyonlar düzenlemek.

- Aile içi çözülmeler neticesinde barınma ihtiyacını karşılayamayan, kadın ve çocukların geçici barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kadın Koruma Evi ve Sevgi Evlerinde hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

- Yalnız yaşayan yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış, madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşların evlerini temizlemek.

- Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal içerikli faaliyetlerin arttırılması amacıyla yıl içerisinde Hoşgeldin bebek ziyaretleri, çeşitli sosyal/kültürel gezi, etkinlik, seminer ve ziyaretler düzenlemek.

- Belediye Başkanı adına cenaze namazına iştirak etmek, cenaze sahibinin evine taziye ziyaretinde bulunmak.

- Talepte bulunan ailelere cenaze yemeği hizmeti sunmak.

 

Adres Yenimahalle Stadyum Sk. No: 18 Pendik

Telefon 444 81 80-2615

Faks 0216 585 14 67


ÜMİT AY
Müdür
uay@pendik.bel.tr
Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Hizmetler Mezunu
1980, Kartal Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2610

ERGİN KAYA
Müdür Yardımcısı
erginkaya@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2611

AŞKIN BUZ
Sosyal Yardımlar Şefi
abuz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2631

AZİZ BEHLÜL AKBOĞA
Engelli Hizmetleri Şefi
abakboga@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3058

İLHAMİ COŞKUNSU
Sosyal Hizmetler Şefi
icoskunsu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2612

NAZAN KANGAL
Kadın ve Aile Hizmetleri Şefi
nkangal@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2624

ADEM KARA
Aşevi Şefi
ademkara[et]pendik.bel.tr
Tel: 0216 585 11 00 / 3627

ZEKERİYA EKŞİ
Taziye Hizmetleri Şefi
zeksi@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2133