Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREVLER

İlçemizde dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, öksüz, yetim, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine, yangın ve doğal afete maruz kalmış kişiler ile diğer dezavantajlı kimselere bütçe imkânları dâhilinde ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapmaya ve sosyal hizmet modelleri geliştirmeye yönelik aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, öksüz, yetim, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine, yangın ve doğal afete maruz kalmış kişiler ile diğer dezavantajlı kimselere, bütçe imkanları dahilinde ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapmak ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek. İhtiyaç sahibi insanların sosyal yardımlara bağımlı hale gelmemesi için önleyici tedbirleri almak ve sosyal yardımlardan ziyade sosyal hizmetlere ağırlık verilmesini sağlamak.

 - Sosyal hizmet ve yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasını sağlamak.

 - Sosyal hizmet ve yardım çalışmaları ile ilgili istatistiki bilgilerin toplamasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

 - Sosyal hizmet ve yardımlar alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon ve işbirliği sağlamak ve mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak.

 - Sosyal hizmet ve yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediye tarafından tespit edilen muhtaç kişilerin sosyal inceleme ve sosyal değerlendirmelerini yapmak.

 - Asker Aile Yardım Masasına yapılan başvuruları 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu çerçevesinde değerlendirerek almak ve gerekli işlemlerin takibini yapmak.

 - Kişilerin meslek edinmelerini ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla istihdamı arttırıcı faaliyetler düzenlemek.

 - Gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaşların koordinasyonunu, sundukları hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 - Kadın Koruma Evi çalışmalarını koordine etmek ve hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 - Sevgi Evi ve Çocuk Evlerinde kalan çocukların sosyal hayata katılmaları, kişisel gelişimleri, okul başarılarının artırılması vb. konularda çeşitli eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek.

 - Engelli ve ailelerine yasal hakları konusunda bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık hizmetleri ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, sosyal hayata daha çok katılmalarını sağlayacak psikolojik destek çalışmaları, bireysel özel eğitim ve özel eğitime destek seansları, terapi hizmetleri, sosyal etkinlikler ve mesleki çalışmalar düzenlemek.

 - Kendi öz bakımlarını yapamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve yatalak hastalara evde kuaför hizmeti sunmak.

 - Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza hasta ve engelli nakil hizmetleri işlemlerini yürütmek.

 - Yalniz yaşayan yaşlı, kimsesiz, tek başına bırakılmış, madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılaması/karşılatması mümkün olmayan vatandaşların evlerini temizlemek.

 - Danışmanlık alanındaki hizmetlerin sürdürülmesi ve niteliklerinin artırılması amacıyla ilçe halkına psikolojik ve pedagojik destek sunmak. Ayrıca dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli konularda bilgilendirici, eğitici seminerler vb. organizasyonlar düzenlemek.

 - Belediye Başkanı adına cenaze namazına iştirak etmek, cenaze sahibinin evine taziye ziyaretinde bulunmak.

 - Talepte bulunan ailelere cenaze yemeği hizmeti sunmak.

 - Sosyal toplum ve sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde tüm ilçe halkının katılabileceği etkinlik, kültürel ve sosyal gezi, sünnet organizasyonu, Ramazan ayı organizasyonu, aşure günü vb. organizasyonları gerçekleştirmek.

 - Aşevinde sunulan hizmet ve yardımların Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygunluğunu sağlamak.

 - Aşevinde pişirilen günlük yemeklerin ve gıda yardımının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmasını sağlamak.

 - Çocukların ve ailelerinin eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amacıyla Aile Çocuk Eğitim Merkezleri kurmak ve bu merkezlerde yaşa uygun eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.

 - Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal içerikli faaliyetlerin arttırılması amacıyla yıl içerisinde Hoşgeldin bebek ziyaretleri; şehit, gazi, yetim-öksüz, hasta ziyaretleri; çeşitli sosyal/kültürel gezi, etkinlik, seminer ve ziyaretler düzenlemek.

- Vefa Kıraathanesi kapsamında 65 yaş üstü olup ilçede ikamet etmekte olan yaşlılarımızın sosyal hayata katılmaları, yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik programlar düzenleyerek hayatta genç ve dinç kalmalarını sağlamak.

 

Adres Yenimahalle Stadyum Sk. No: 18 Pendik

Telefon 444 81 80-2615

Faks 0216 585 14 67


ÜMİT AY
Müdür
uay@pendik.bel.tr
Hacettepe Üniversitesi – Sosyal Hizmetler Mezunu
1980, Kartal Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2610

AHMET ŞAFFAK
Sosyal Destek Hizmetleri Bölüm Sorumlusu
asaffak@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2614

ERGİN KAYA
Sosyal Hizmetler Bölüm Sorumlusu
erginkaya@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2611

OSMAN COŞKUN
Aşevi Birim Sorumlusu
ocoskun@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3510

EBRU CANSIZ ÇEBİ
Sosyal Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu
ecebi@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2619

AŞKIN BUZ
Sosyal İnceleme Birim Sorumlusu
abuz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2631

İLHAMİ COŞKUNSU
Aile Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM) Birim Sorumlusu
icoskunsu@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2612

AZİZ BEHLÜL AKBOĞA
Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu
abakboga@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3058

NAZAN KANGAL
Evde Bakım Hizmetleri Şefl
nkangal@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2624

DANIŞ FIRAT
Sosyal Faaliyetler Birim Sorumlusu
dfirat@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2629

YASİN GÜNER
Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu
yguner@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2617

ZEKERİYA EKŞİ
Taziye Hizmetleri Birim Sorumlusu
zeksi@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2133