Strateji Geliştirme Müdürlüğü

GÖREVLER

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, kurumsal hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin ve stratejik yöntemlerin ortaya konulması ile toplam kalite yönetiminin gereği olarak kurumsal gelişimde sürdürülebilirliğin ve sürekli iyileştirmenin tesis edilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

 - Kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

 - Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu kurumsal performansı sistematik olarak takip eden ve değerlendiren bir yapı ile hizmetlere yön vermek,

 - Kurumsal raporlama ağını dijital ortamda etkin bir biçimde yönetmek,

 - Bireysel performans ve kurumsal performansı entegre ederek bireyden kurumsal düzeye başarıyı ölçmek ve değerlendirmek,

 - Kurumun genelinde hizmet süreçlerinin sürece yönelik göstergelerle performansını izlemek, süreç iyileştirme ve geliştirme alanlarını sistematik olarak belirlemek,

 - Pendik Belediyesi birim yönetmelikleri hazırlama ve güncelleme çalışmalarını koordine etmek,

 - Öneri ödül yarışmasının koordinasyonunu sağlamak,

 - Pendik'e yönelik olarak ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini içeren veri tabanını oluşturmak, analiz ve raporlamalarını yapmak,

 - Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanması, takibi ve Eylem Planını kapsayan yıllar için Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak Maliye Bakanlığı’na iletilmesini sağlamak,

 - Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir model olarak yazılım desteği ile uygulanmasında ve sürdürülebilirliğinde kurumda koordinasyonu sağlamak,

 - Kurum bünyesine dahil edilebilecek yönetim sistemlerinin belgelendirme faaliyetlerini ilgili birim ile birlikte yürütmek ve tüm yönetim sistemlerinin birbirleri ile senkrenizasyonuna yönelik koordinasyonu sağlamak,

 - Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde kurumsal riskleri, bu risklere ait kontrol mekanizmalarını ve öngörülen gelişim planlarını etkin bir şekilde yönetmek,

 - Kurumsal denetim mekanizmalarını etkili bir biçimde kurumda yaygınlaştırmak,

 - Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama, Sağlık Etki değerlendirmesi gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek, izleme ve güncelleme çalışmalarını yapmak,

 - Yıllık bazda Kent ve kuruma ait sera gazı envanterini belirlemek, kentin sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planını hazırlamak ve belirli periyotlarla izlemek,

 - Covenant of Mayors (Başkanlar Sözleşmesi) üyeliği ile ilgili işlemleri takip etmek,

 - Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde veya Başbakanlık İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Çağrı Merkezi’den alınan başvurular ile Merkez Bina ve Kaymakamlık binasındaki Beyaz Masa gibi kanallar aracılığıyla vatandaşlar tarafından iletilen dilekçelerin ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlamak, gelen cevap doğrultusunda başvuru sahibine geri bildirim yapılmasını sağlamak.

 - Resmi kurumlardan gelen ve kurumun bütününü ilgilendiren taleplerle ilgili resmi yazışma ve raporları hazırlamak.

 - Pendik Belediyesi hizmetlerinden vatandaşların bilgilendirilmesi, memnuniyetlerinin ölçülmesi, talep ve şikayetlerin alınması amacıyla saha araştırmaları yapmak.

 - Şehrimizdeki cadde sokak bazında iyileştirilecek noktaların tespiti ve hayata geçirilmesinin hızlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 Kat: 6 34890 Pendik

Telefon 444 81 80-1174

Faks 0216 585 14 55


ABDULKADİR COŞKUN
Müdür
kcoskun@pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İşletme Mezunu
1980, Elazığ Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1174

ÖMER FARUK KARADENİZ
Dış İlişkiler Bölüm Sorumlusu
ofkaradeniz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3610

FATİH GÜNAY
Birim Sorumlusu
fgunay@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3633

MUSTAFA ŞAHİN
Birim Sorumlusu
msahin@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3618

YASEMİN SULTAN KANMAZ
Kalite ve İç Kontrol Birim Sorumlusu
yskanmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2214

CEM OZAN BAĞCI
Plan ve Programlar Birim Sorumlusu
cobagci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1176

RÜVEYDA GÜZEL
Proje ve Fon Yönetimi Birim Sorumlusu
rguzel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3623

ALİ FUAT ALTUNBAŞ
Muhtarlık ve Kurumsal İlişkiler Birim Sorumlusu
faltunbas@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3612

UĞUR CEM ÇERGEL
İletişim Bölümü Koordinatörü
uccergel@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7252

FATMA ÖZGÜL
İletişim Merkezi Birim Koordinatörü
fozgul@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7217

SEYHAN ERMİŞ
Çağrı Merkezi ve Çözüm Merkezi Birim Koordinatörü
sermis@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7213

HAKKI ÇEMBERCİ
Saha Araştırma Koordinatörü
hcemberci@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3723