Strateji Geliştirme Müdürlüğü

GÖREVLER

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, kurumsal hizmet sunumunu kolaylaştıracak etkin ve stratejik yöntemlerin ortaya konulması ile toplam kalite yönetiminin gereği olarak kurumsal gelişimde sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmenin tesis edilmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir: 

 - Kurumun orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

 - Stratejik  Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu kurumsal performansı sistematik olarak takip eden ve değerlendiren bir yapıyla hizmetlere yön vermek

 - Kurumsal raporlama ağını dijital ortamda etkin bir biçimde yönetmek

 - Bireysel performans ve kurumsal performansı entegre ederek bireyden kurumsal düzeye başarıyı ölçmek ve değerlendirmek

 - Kurumun genelinde hizmet süreçlerinin sürece yönelik göstergelerle performansını  izlemek, süreç iyileştirme ve geliştirme alanlarını sistematik olarak belirlemek

 - Pendik'e yönelik olarak ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini içeren veri tabanını oluşturmak, analiz ve raporlamalarını yapmak

 - İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini entegre bir model olarak yazılım desteğiyle uygulamak

 - Kurumsal riskleri, bu risklere ait kontrol mekanizmalarını ve öngörülen gelişim planlarını etkin bir şekilde yönetmek

 - Kurumsal denetim mekanizmalarını etkili bir biçimde kurumda yaygınlaştırmak

 - Şehir Sağlık Profili, Şehir Sağlık Gelişim Planı ve Sağlık Etki Değerlendirmesi gibi farklı konularda planlama ve raporlama çalışmalarını gerçekleştirmek ve izleme çalışmalarını yapmak.

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 Kat:6

Telefon 444 81 80-1174

Faks 0216 585 14 55


ABDULKADİR COŞKUN
Müdür
kcoskun[et]pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İşletme Mezunu
1980, Elazığ Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1174

YASEMİN SULTAN KANMAZ
Kalite ve İç Kontrol Birim Sorumlusu
yskanmaz[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2214

UĞUR CEM ÇERGEL
İletişim Merkezi Koordinatörü
uccergel[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7252

SEYHAN ERMİŞ
Çağrı Merkezi Birim Koordinatörü
sermis[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7213

FATMA ÖZGÜL
İletişim Merkezi Birim Koordinatörü
fozgul[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 7217

CEM OZAN BAĞCI
Plan ve Programlar Birim Sorumlusu
cobagci[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1176

HAKKI ÇEMBERCİ
Saha Araştırma Birim Koordinatörü
hcemberci[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3723

MEHMET ALİ MERT
Saha Araştırma Birim Koordinatörü
mamert[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3723