Teftiş Kurulu Müdürlüğü

GÖREVLER

Belediye Başkanı’nın görevlendirmesiyle, Belediyede çalışan işçi, memur ve sözleşmeli personellerin, disipline aykırı eylemleri hakkında disiplin soruşturmalarını yaparak, disiplin soruşturması raporuları düzenler ve Belediye Başkanına sunar. Pendik Kaymakamlığı’nın görevlendirmesiyle, Belediyede çalışan memurlar ve sözleşmeli personellerin 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç oluşturduğu muhbir veya müştekilerce iddia edilen eylemleri hakkında araştırma ve/veya ön inceleme yaparak araştırma raporu ve/veya ön inceleme raporu düzenleyerek Pendik Kaymakamlığı’na sunar. Belediye Başkanı tarafından havale edilen konularla ilgili araştırma yaparak araştırma raporu düzenler ve Belediye Başkanı’na sunar. Tüm bu araştırmalar ve disiplin soruşturmaları sırasında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre herhangi bir suç unsuruna rastlarsa Belediye Başkanı’nın onayıyla ve Hukuk İşleri Müdürlüğü vasıtasıyla Pendik Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 

Adres Pendik Belediyesi Batı Mh. 23 Nisan Cd. No:11 Kat:4 34890 Pendik

Telefon 0216 585 11 00

Faks 0216 585 14 76