Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemiyle ilçe sınırlarımız içinde vatandaşlarımıza layık, ideal yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için bütün çalışanlarımızla en verimli biçimde hareket ederek bizlerden hizmet bekleyen halkımıza hizmeti en kolay, yerinde ve en iyi biçimde vermek ve Pendik ilçesini yaşanabilir temiz bir kent yapmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

GÖREVLER 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 - İlçenin temizlik ve çevre sorunlarına yönelik çözümler sunmak, gerekli kurum, kuruluş ve yetkililerle işbirliği sağlamak.

 - Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartlar dâhilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonlarına taşınmasını sağlamak.

 - Belediye sınırları içerisindeki yüklenici firmalar aracılığı ile yapılan çöp toplama çalışma plan ve programını denetlemek ve yüklenici firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını ve ihale şartnamesine uygun sürdürülmesini kontrol etmek.

 - Metal çöp konteyner ve yer altı çöp konteyner ihtiyacını ve yerleştirilecek noktaları belirlemek.

 - Çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak.

 - Konteynerlerin yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak.

 - Çöp kavramına girmeyen çöp araçları tarafından toplanmayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, buzdolabı vb. eski ev eşyalarını toplamak.

 - Belediye sınırları içinde her türlü geri kazanılabilir atıkların (Ambalaj atıkları, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, piller, cam atıklar vb.) yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanarak lisanlı firmalar vasıtasıyla değerlendirilmesini sağlamak.

 - İlçe halkının çevre temizliği duyarlılığını arttıracak eğitim programları, seminer, etkinlik ve projeler düzenlemek; bu amaca uygun ilan, pankart, broşür gibi çalışmalarla desteklemek.

 - Okulların bahçeleri ve çevresinin, okul öncesi ve öğretim süresince her türlü temizlik konusunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idarelerinin talepleri doğrultusunda yapılan çalışmaları yürütmek.

 - Pendik İlçesindeki tüm cadde ve sokakların süpürme işçileri ve süpürme araçları ile süpürmek suretiyle temizlemek.

 - İlçemiz genelinde cadde ve sokaklar üzerine haftalık kurulan semt pazarlarının temizlik ve yıkama çalışmalarını yapmak.

 - Zoonoz, salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek, önlemler almak, aldırmak ve diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

 - İnsan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen haşere, sinek, kemirgen ve diğer zararlılarla vektör mücadelesi yapmak, her türlü önlemi almak.

 - 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açmak. Burada barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak. Aşılamak, işaretlemek ve sağlığına kavuşanları alındığı yerlere bırakmak.

 - Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile afiş broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.

 - Kurban bayramında kesilmek üzere pazara getirilen kurbanlıkların sağlık ve uygunluk açısından kontrollerini yapmak.

 - Çevre temizliği, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerini yapmak.

 - Hayvanları koruma ve hayvan sevgisi bilincini oluşturmak için gönüllü hayvanseverlerle beraber çalışmak, vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek.

 

 

Adres Yayalar Mahallesi Ankara Cd. No:177

Telefon 444 81 80-3915

Faks 0216 585 14 64


MUHAMMET ÖZCAN
Müdür
mozcan@pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi Mezunu
1978, Trabzon Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3961

EMRE BIÇAKÇIOĞLU
Koordinatör
ebicakcioglu[et]pendik.bel.tr
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunu
1978, Erzurum Doğumlu

ÖZKAN KIR
Temizlik ve Veteriner İşleri Bölüm Sorumlusu
okir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2918

ÖMER GÜLSOY
Katı Atık Bölüm Sorumlusu
ogulsoy@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3911

EMRAH YILDIZ
Çevre Yönetim Bölüm Sorumlusu
emrahyildiz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2912

HARUN DOĞAN
Bölüm Sorumlusu
hdogan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80

HAKAN ASLAN
Temizlik İşleri Birim Sorumlusu
haslan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3921

KAAN MUSTAFA YILMAZ
Veteriner İşleri Birim Sorumlusu
kmyilmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3923

İBRAHİM AKAR
Katı Atık Birim Sorumlusu
iakar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2920

TURAN BİCAN
İhaleli ve İdari İşler Birim Sorumlusu
tbican@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3918

ADNAN SEYMEN
Çevre Yönetim Birim Sorumlusu
aseymen@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3916