Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemiyle ilçe sınırlarımız içinde vatandaşlarımıza layık, ideal yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısından etkin bir temizlik hizmeti sunmak ve yürütmek için bütün çalışanlarımızla en verimli biçimde hareket ederek bizlerden hizmet bekleyen halkımıza hizmeti en kolay, yerinde ve en iyi biçimde vermek ve Pendik ilçesini yaşanabilir temiz bir kent yapmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.

GÖREVLER 

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek

 - Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek

 - Belediyenin ve müdürlüğün faaliyet konularını ilgilendiren, orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

 - İlçenin temizlik ve çevre sorunlarına yönelik çözümler sunmak, gerekli kurum, kuruluş ve yetkililerle işbirliği yapmak

 - Evsel nitelikli katı atıkların düzenli olarak toplanmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen standartlar dâhilinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonlarına taşınmasını sağlamak

 - Belediye sınırları içerisindeki yüklenici firma aracılığıyla yapılan çöp toplama çalışma plan ve programını denetlemek ve yüklenici firmanın bu plan dahilinde çalışmalarını ve ihale şartnamesine uygun sürdürülmesini kontrol etmek

 - Metal ve yeraltı çöp konteyner ihtiyacını ve yerleştirilecek noktaları belirlemek

 - Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak

 - Mevcut kamu kuruluşlarının ve vatandaşların çöp konteyner taleplerini karşılamak

 - Metal ve yeraltı çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını yapmak

 -  Konteynerlerin yıkanmasını ve dezenfekte edilmesini sağlamak

 - Çöp kavramına girmeyen, çöp araçları tarafından toplanmayan koltuk, kanepe, karyola, dolap, vb. eski ev eşyalarını toplamak

 - Belediye sınırları içinde her türlü geri kazanılabilir atıkların (Ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık piller, cam atıklar vb.) yönetmeliklere uygun olarak kaynağında ayrı toplanarak lisanlı firmalar vasıtasıyla değerlendirilmesini sağlamak

 - Ömrünü tamamlamış lastiklerin, "Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak

 - İlçemiz genelinde bulunan tekstil firmaları ile Tekstil Atık Sözleşmesi yapılarak, firmaların faaliyetleri sonucu açığa çıkan tekstil atıklarının özel atık toplama aracı ile düzenli olarak toplanması hizmetini gerçekleştirmek

 - İlçe halkının çevre temizliği duyarlılığını artıracak eğitim programları, seminer, etkinlik ve projeler düzenlemek ve bu amaca uygun ilan, pankart ve broşür gibi çalışmalarla desteklemek

 - İlçe genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak çevreye olan ve/veya olabilecek her türlü olumsuz etkilerin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak

 - Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak

 - Çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak

 - Tüm bu hizmetlerle ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak

 

Adres Ramazanoğlu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:105

Telefon 444 81 80-2914

Faks 0216 585 14 64


MUHAMMET ÖZCAN
Müdür
mozcan@pendik.bel.tr
İstanbul Üniversitesi Mezunu
1978, Trabzon Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 2914

ÖZKAN KIR
Çevre Koruma ve Veterinerlik Bölüm Sorumlusu
okir@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2918

ÖMER GÜLSOY
Katı Atık Yönetim Bölüm Sorumlusu
ogulsoy@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2913

EMRAH YILDIZ
Geri Dönüşüm Bölüm Sorumlusu
emrahyildiz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2912

OĞUZ BİLGE ÖZYURT
Çevre Temizlik Birim Sorumlusu
obozyurt@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2931

KAAN MUSTAFA YILMAZ
Veterinerlik Birim Sorumlusu
kmyilmaz@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2933

İBRAHİM AKAR
Katı Atık Birim Sorumlusu
iakar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2920

ADNAN SEYMEN
Atık Getirme Merkezi Birim Sorumlusu
aseymen@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2961

HAKAN ARSLAN
Birim Sorumlusu
harslan@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2921

TURAN BİCAN
Birim Sorumlusu
tbican@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2925