Tesisler Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - Başkanlığa bağlı tüm hizmet üniteleri/tesislerin inşaat, elektrik, sıhhi tesisat, mekanik, makine-teçhizat ve sistemlerin tüm bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Isıtma ve soğutma sistemlerinin (paket klima sistemleri, chiller, kombi, brülör, lokal klima), kompanzasyon sistemlerinin, kamera ve güvenlik sistemlerinin, telsizlerin, asansörlerin, elektrik motorlarının, kesintisiz güç kaynaklarının ve jeneratörlerin bakım-onarımlarını yaptırmak.

 - Hizmet ünitelerinin ihtiyacı olan demirbaş, mobilya, tabela, tefrişat, mefruşat, nalbur malzemesi ve makine teçhizatlarla ilgili malzemelerin teminini, montajını ve naklini sağlamak.

 - Belediyeye ait tüm hizmet ünitelerinin bina içi temizliğinin yapılmasını sağlamak.

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin temizlik taleplerini imkanlar dahilinde karşılamak.

 - Hizmet ünitelerinde kullanılmak üzere içme suyu ve sebil teminini gerçekleştirmek.

 - Belediyemiz etkinlikleri, kamu-sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve vatandaş taleplerine yönelik olarak; sahne-podyum kurulumu, ses sistemi kurulumu, canlı yayın, led ekran kurulumu, çadır kurulumu, masa sandalye temini, alan süsleme, bayraklama çalışması gibi gelen talepleri karşılamak.

 - Ulusal ve resmî bayram ve açılış törenlerinde tören yerlerinin ve tesislerin bayraklar ile donatılmasını ve tesislerin makam, masa, direk bayrakları ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

 - Birimlerin hizmet üniteleri arasında taşınma işlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin elektrik, su, doğalgaz abonelik (sözleşme/iptal/devir) ve fatura işlemlerinin takibini yapmak.

 - Yangın söndürme sistemlerinin kontrollerini yapmak, dolum tarihi gelen tüplerin dolumlarını yaptırmak, eksiklerini gidermek.

 - Genel ve yerel seçimler ile halk oylamalarında İl Seçim Kurulu Başkanlığına ait seçim sandıklarını depolamak, dağıtımı ve toplanmasını sağlamak.

 - Telefon, santral ve data hatlarının çalışmasını sağlamak ve yeni kablolama taleplerini karşılamak. u) TV yayın sistemleri bakım onarımlarını yapmak ve yeni taleplerin karşılanmasını sağlamak.

 - Data telefon hatlarını çekmek ve arızaların giderilmesini sağlamak.

 - Telefon data santrallerinin ve bu sistemlere bağlı çevre sistemlerinin bakım onarımlarını yapmak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre taşınmazların kiraya verilerek değerlendirilmesini sağlamak.

 - Müdürlüklerden gelen kiralama taleplerini değerlendirmek, uygun taşınmazların 4734 Sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümler çerçevesinde hizmet alımı yoluyla kiralamak.

 - Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin 2886 Sayılı Kanun gereğince ihalelerini yaparak kiraya vermek ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin talepleri ve/veya belediye meclisinin kararıyla imzalanacak/imzalanmış protokoller doğrultusunda; tefrişat, mefruşat, malzeme, makine, teçhizat, demirbaş, telefon, santral, data hatları, kamera, güvenlik sistemleri, ses sistemleri teminini sağlamak ve inşaat, elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat tamir bakım-onarım işlerini imkanlar dahilinde karşılamak.

 

Adres Yayalar Mah. Ankara Cad. No:177

Telefon 444 81 80-3914

Faks 0216 585 14 65


FATİH TELAT YILMAZ
Müdür
ftyilmaz[et]pendik.bel.tr
Kocaeli Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1974, Mesudiye Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 3961

BAYKAL BIYIK
Koordinatör
bbiyik[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3922

SEDAT DALÇIK
Tesisler Bölüm Sorumlusu
sdalcik[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3912

ÖMER GÜLSOY
Teknik İşler Bölüm Sorumlusu
ogulsoy[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3918

HARUN DOĞAN
Yapı İşleri Bölüm Sorumlusu
hdogan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3911

ENSAR AYKILIÇ
İç Kurum Tesisleri Bakım Onarım Birim Sorumlusu
eaykilic[et]pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 3935

METEHAN SANCAR
Makine Elektrik Birim Sorumlusu
metehansancar[et]pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 3924

UMUT ÇAKMAK
Organizasyon Destek Birim Sorumlusu
ucakmak[et]pendik.bel.tr
Tel: 4448180 / 3931

GÜRKAN ŞENARSLAN
Resmi Kurum Tesisleri Bakım Onarım Birim Sorumlusu
gsenarslan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3923

ALİ FUAT ALTUNBAŞ
İç Temizlik Birim Sorumlusu
faltunbas[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1157

FUAT ÖNDER
İdari İşler Birim Sorumlusu
fonder[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3913

VOLKAN BAŞARSLAN
Tahsis Birim Sorumlusu
vbasarslan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3917

SELİM ARICI
Tesisler Birim Sorumlusu
sarici[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 3916