Yapı Kontrol Müdürlüğü

GÖREVLER

- Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 Sayılı Kanun gereği dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

- Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

- Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.

- İş Bitirme Tutanağını onaylamak.

- Yapı denetim firmalarına ait Hakediş Raporlarını onaylamak.

- Yapı denetim tarafından düzenlenen Seviye Tespit Tutanağını onaylamak.

- Özel bürolar tarafından düzenlenmiş kontör gabari/aplikasyon krokisi (röperli kroki) belgesi onaylamak. (olması)

- Yapı denetim firmaları tarafından düzenlenen iş yeri teslim tutanaklarını onaylamak

- Yapı Tatil Tutanağı düzenlemek.

- Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.

- Asansör mühürleme ve mühür açma yapmak.

- Harfiyat kabul ve taşıma belgesi düzenlemek ve onaylamak

- İş deneyim/iş durum belgesi düzenlemek

- Ruhsatlı inşaatlara ait şikayetleri değerlendirmek.

Adres Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 3 - 34899

Telefon 444 81 80-2281


ENES TERZİ
Müdür
eterzi@pendik.bel.tr
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Mezunu
1987, Erzurum Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1260

FATİH YAŞAR
Müdür Yardımcısı
fyasar@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1241

ENSAR AYKILIÇ
Yapı Denetim Şefi
eaykilic@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1263

SİNAN ÇELİK
Yapı Mekanik ve Elektrik Şefi
scelik@pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 2291