6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kira Ve Taşınma Yardımı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu için tıklayınız.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERA) KONUT VEYA İŞYERİ MALİKİ

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.

* Nüfus cüzdanı fotokopisi. (İşyeri maliki için imza sirküleri)

* Konut veya işyerinin tapu senedi ve taşınmaza ait güncel taşınmaz kaydı.

* Arsa paylı tapular için emlak vergisi beyannamesi.

* Yıkılan yapılar formu. (Yıkım Ruhsatı )

* Riskli bina tespit raporu inceleme formu. (Kentsel Dönüşüm Biriminden alınacak.)

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi.

* Vekâleten yapılan başvurularda vekâletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

 

B) KONUT KİRACISI

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.

* Nüfus cüzdanı fotokopisi.

* Riskli bina tespit raporu inceleme formu. (Kentsel Dönüşüm Biriminden alınacak.)

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak Adres Bilgileri Raporu.

* Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu. (Yıkım Ruhsatı)

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi.

* Vekâleten yapılan başvurularda vekâletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

 

C) İŞYERİ KİRACISI

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.

* İmza sirküleri.

* Firmayı temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

* Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonraki üç aya ait riskli yapıda işyeri işlettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu bağlı olduğu oda sicil kaydı.

* Yapı Kimlik numarası alındığı tarihten sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı.

* İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak yazı.

* Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu. (Yıkım Ruhsatı)

* Riskli bina tespit raporu inceleme formu. (Kentsel Dönüşüm Biriminden alınacak.)

* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi.

* Vekâleten yapılan başvurularda vekâletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

 

Gerekli Belgeler Tamamlandıktan Sonra İşin Tamamlanma Süresi: 3 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 7211

E-Posta: iletisimmerkezi@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 3

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1356, 2533

E-Posta: skolcu@pendik.bel.tr, bzeybek@pendik.bel.tr


23 Aralık 2019