Asker Aile Yardımı

Asker Aile Yardımı, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na asker aile yardımı için müracaat eden aileler ayrıca Pendik Belediyesi'ne de müracaat edebilir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - Şahsen başvuru

 - Askerlik Durum Belgesi yazısı (Pendik Askerlik Şubesinden alınacaktır.)

 - Kiracıysa kira kontratı

 - Anne, baba ve ailede 18 yaşını doldurmuş bireylerin SGK dökümleri

 - Engelli ise Engelli Sağlık Raporu istenir.

 

BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI

 - Pendik'te ikamet etme şartı aranır.

 - Başvuru sahibi askerin annesi, anne yoksa babası, her ikisi de yoksa 18 yaşını doldurmuş olup ikametgâhı askerin yanında olan kardeşlerinden birisi, evli ise eşi müracaat edebilir.

 - Askerin sevk tarihinden 1 hafta sonra müracaatta bulunulabilir.

 - Müracaatlar vatandaşın müdürlüğe gelerek bire bir görüşmesi ile yapılmaktadır.

 - Müracaat yapan vatandaşın adına müdürlük otomasyon sisteminden dosya açılarak tahkikat ve beyan belgesi çıkarılır ve vatandaşın imzası alınır.

 - Dosyaların tapu ve vergi sorgulamaları yapılır. (İşyeri ve ticari aracı olanlara dosya açılmamaktadır.)

 - Sosyal incelemenin yapılması için sosyal inceleme ekibine sistem üzerinden talep atılır.

 - Başkanlık onayı ve Encümene sunumu için vatandaşa 1 aylık süre verilir. ( Dosyalar ortalama 1 ayda sonuçlanmaktadır.)

 - Encümen heyetinden sonuçlanan ve yardım UYGUN çıkan dosyalar aranarak ilgili bankadan hesap açtırılması ve dekontun Asker Aile Masasına teslim edilmesi istenir. RED çıkan dosyalara tebliğ yazısı yazılarak posta yolu ile bilgilendirilir.

 - Askerin dönüş tarihinden 1 ay önce asker maaşı kesilir ve kalan ödeme askerin terhis tarihinden sonra Terhis Belgesini müdürlüğe teslim etmesinden sonra hesabına yatırılır.

 

Not 1:  “Askerliğe Elverişli Değildir Raporu” ile askerin geri dönmesi halinde maaş çekilmemesi ve evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne götürülmesi gerekmektedir.

Not 2: Askerlik görevi süresi içerisinde askerin eşi doğum yaparsa, bebeğin doğum tarihinden itibaren maaşa çocuk ilavesi yapılır. Bunun için bebeğin kimlik fotokopisi ile birlikte İletişim Birimine (Beyaz Masa) dilekçe verilmesi gerekmektedir.

 

Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi: Evraklar teslim edildikten sonra 1 ay içinde sonuçlar bildirilir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Yeni Mah. Stadyum Sok. No: 18 (Asker Aile Masası)

Telefon: 444 81 80

E-Posta : sosyalpendik@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ BİRİM SORUMLUSU

Adres: Yeni Mah. Stadyum Sok. No: 18

Telefon : 444 81 80 Dahili: 2619

E-Posta : ecebi@pendik.bel.tr


06 Eylül 2019