Arşiv Ve Belge Yönetimi Birimi

GÖREVLER

Arşiv ve Belge Yönetim Birimi, kurumun faaliyetleri sonucu oluşan mali, hukuksal, idari ve tarihsel bir değere sahip evrakların oluşturulduğu andan itibaren dosya tasnif planı doğrultusunda  arşivlenmesini, korunmasını ve evraklara Doküman Yönetim Sistemi aracılığıyla kolay bir şekilde erişimi sağlamakla yükümlüdür.

 - Arşive giriş yapan evrakları kontrol etmek ve arşiv personeline havale etmek

 - Arşiv iş ve işlemlerini yürütmek ve görev dağılımı yapmak

 - Evrak ve dosyaların korunması ve kullanıma sunulmasıyla ilgili işlemleri yürütmek

 - Ayıklama ve imha çalışmalarını yürütmek

 - Arşiv programıyla ilgili ihtiyaçları tespit etmek ve çözümünü takip etmek

 - Dosya kayıt, etiketleme, güncelleme vb. çalışmaları yapmak

 - Güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak

 - Evrak ve dosyaların gizliliğini sağlamak

 - Fiziksel arşivi dijital ortama aktarmak

 - Tarama ve indeksleme yazılımını iyileştirmek

 - Doküman Yönetim Sisteminin takibi ve iyileştirilmesi çalışmalarını sağlamak

 - Bilgi ve verilerin eşleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak


17 Ekim 2017