Yazılım Geliştirme Birimi

GÖREVLER

 - İşleyişe uygun yeni WEB sayfaları tasarlamak ve yayınlamak, yeni uygulamalar üretmek, mevcut yazılımların ve WEB sayfalarının bakımı, işletilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

 - Kurum bünyesinde E-Belediye çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek

 - Teknoloji ve bilişimle ilgili akademik eğitim çalışmalarını organize etmek, planlamak ve gerçekleştirmek

 - Kurumun ihtiyacı doğrultusunda satın alınan yazılımların takibini ve geliştirmesini gerçekleştirmek

 - Kurumun ihtiyaçlarına yönelik yeni mobil uygulamalar geliştirmek, mevcut mobil uygulamaların güncellenmesini ve sürekliliğini sağlamak

 - Müdürlüğün dâhil olduğu projelerin takibini yapmak

 - Digikent’in geliştirilmesi ve yeni modüllerin yazılması ile mevcut modüllerin iyileştirilmesini sağlamak

 - Yapı denetim ve mimar büroları için Süreç ve İmza Yazılımını tüm platformlarda iyileştirmek ve azami verimlilikle çalışmasını sağlamak

 - Birimlerin iş süreçlerinin otomasyona geçirilmesini sağlamak

 - Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarını kurmak, devreye alınması, geliştirilmesi, bakım ve sürekliliğini sağlamak

 - Müdürlüklerimizin yazılım ihtiyaçlarını analiz etmek, fikir araştırmaları ile yapılacak sistem hakkında ön araştırmalar yapmak, yapılacak proje için teknoloji ve kullanılacak metodolojileri seçmek

 - Analizi yapılan projeler için yazılım geliştirme isteklerini oluşturmak, üretilen yazılımlar için gerekli testleri yapmak ve dokümantasyonları hazırlamak

 - Mevcut uygulamaların performanslarının artırılması amacıyla süreç altyapısını geliştirmek

 - Müdürlüklerin ihtiyacı olan raporları hazırlamak ve iyileştirmek

 - Vatandaşa yönelik uygulamaların online olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak

 - CBS yazılımlarını kurmak, devreye almak, geliştirmek ve bu yazılımların bakım ve sürekliliği sağlamak veya sağlatmak

 - Teknoloji ve bilişimle ilgili akademik eğitim çalışmalarını organize etmek, planlamak ve gerçekleştirmek

 - Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılımların satın almasını, takibini ve geliştirmesini gerçekleştirmek

 - Teknolojik gelişimleri takip edip kuruma uygun olanları sisteme uyarlamak

 - Diğer kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütmek, sistemler arasında entegrasyon sağlamak


05 Ağustos 2019