Yazılım Geliştirme Birimi

GÖREVLER

 - İşleyişe uygun yeni WEB sayfaları tasarlamak ve yayınlamak, yeni uygulamalar üretmek, mevcut yazılımların ve WEB sayfalarının bakımı, işletilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak

 - Kurum bünyesinde E-Belediye çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek

 - Teknoloji ve bilişimle ilgili akademik eğitim çalışmalarını organize etmek, planlamak ve gerçekleştirmek

 - Kurumun ihtiyacı doğrultusunda satın alınan yazılımların takibini ve geliştirmesini gerçekleştirmek

 - Kurumun ihtiyaçlarına yönelik yeni mobil uygulamalar geliştirmek, mevcut mobil uygulamaların güncellenmesini ve sürekliliğini sağlamak

 - Müdürlüğün dâhil olduğu projelerin takibini yapmak

 - Digikent’in geliştirilmesi ve yeni modüllerin yazılması ile mevcut modüllerin iyileştirilmesini sağlamak

 - Yapı denetim ve mimar büroları için Süreç ve İmza Yazılımını tüm platformlarda iyileştirmek ve azami verimlilikle çalışmasını sağlamak

 - Birimlerin iş süreçlerinin otomasyona geçirilmesini sağlamak

 - Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarını kurmak, devreye alınması, geliştirilmesi, bakım ve sürekliliğini sağlamak


17 Ekim 2017