Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ne tabidir.

Mükellefiyeti: Verginin mükellefi binaları kullananlardır. Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren Çevre Temizlik Vergisine tabi tutulmamaktadır. Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıp su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve faturayla birlikte İSKİ tarafından tahsil edilir.

Ödeme Süreleri: İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit tutarı Mayıs ayı sonuna kadar, 2.taksit tutarı ise Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - Vergi Levhası

 - Kimlik Belgesi (Gerçek Kişi)

 - Kira Kontratı (Kiracıysa)

 - İmza Sirküleri (Tüzel Kişi)

 - Vekaletname (Vekilse)

 - Çevre Temizlik Bildirim Formu için tıklayınız. (İdare tarafından da doldurulur.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr

 


28 Ocak 2021
Pendik