Organizasyon Ve Taşıma Birimi

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

- Belediyemiz etkinlikleri, kamu-sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri ve vatandaş taleplerine yönelik olarak; sahne podyum kurulumu, ses sistemi kurulumu, canlı yayın, led ekran kurulumu, masa sandalye temini, alan süslama, bayraklama çalışması gibi gelen talepleri karşılamak.

- Belediye hizmet tesislerindeki güvenlik kameralarının montaj, kurulum ve bakım taleplerini karşılamak.

 

- Belediye hizmet tesislerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli koordinasyonların sağlanarak, problem çözümü ve tesis içerisindeki programların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

- Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, ilgili birimlere sevki ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, ilgili birimlere sevki ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli koordinasyonların sağlanarak, problem çözümü ve tesis içerisindeki programların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, ilgili birimlere sevki ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

 

 - Belediye hizmet tesislerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için gerekli koordinasyonların sağlanarak, problem çözümü ve tesis içerisindeki programların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin bakım onarım ihtiyaçları bulunan kısımlarının tespiti, ilgili birimlere sevki ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.

 


01 Ekim 2020
Pendik