Tesisler Birimi

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili duyuru ve tanıtım yapılması amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gerekli veri akışını sağlamak.

 -  Hizmet ünitelerimizin ve belediye meclisinin kararıyla imzalanacak protokoller doğrultusunda ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mobilya, beyaz eşya, TV, tabela, mobo ve konteyner, hareketli tente, anahtar, kilit ve hırdavat malzemeleri, mefruşat, tefrişat ile ilgili malzemelerin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde alımının yapılmasını ve bu taşınırların dağıtımını, nakliyesini ve montaj işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Belediyeye ait tüm hizmet ünitelerinin bina içi temizliğinin yapılmasını sağlamak. 

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin temizlik taleplerini imkanlar dahilinde karşılamak.

 - Hizmet ünitelerinde kullanılmak üzere içme suyu ve sebil teminini gerçekleştirmek.

 - Ulusal ve resmî bayram ve açılış törenlerinde tören yerlerinin ve tesislerin bayraklar ile donatılmasını ve tesislerin makam, masa, direk bayrakları ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak.

 - Birimlerin hizmet üniteleri arasında taşınma işlerinin yapılmasını sağlamak.

 - Belediye hizmet tesislerinin elektrik, su, doğalgaz abonelik (sözleşme/iptal/devir) ve fatura işlemlerinin takibini yapmak.

 - Genel ve yerel seçimler ile halk oylamalarında İl Seçim Kurulu Başkanlığına ait seçim sandıklarını depolamak, dağıtımı ve toplanmasını sağlamak.

 


01 Ekim 2020
Pendik