Devam Eden Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 

  

Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi 

 

Toplam Bütçe  : 1.061.361,90 TL
Uygulanma Süresi

 : 18 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Klasik Türk Sanatları Vakfı

 

Projenin Amacı:

Türkiye’de tek ve ilk olarak çerisinde Klasik Sanatlar Tematik kütüphanesinin bulunduğu dijital teknoloji tabanlı klasik sanatlar merkezi kurulacaktır. Neyzen Tevfik Sanat Evi’in alt katı klasik sanat eserlerinin bulunduğu kütüphaneye, üst katı ise sanat faaliyetlerinin (hat, tezhip, minyatür, çini, ebru) yapılabileceği bir atölyeye dönüştürülecektir. 12 farklı klasik sanat dalında sanal gerçeklik galerisi hazırlanacak ve ziyaretçiler tarafından kullanılacaktır. Böylece klasik sanatlar alanında çalışmalar yapan kişilerin kaynaklara ulaşımı, atölye faaliyetlerine katılımı ve dijital teknoloji desteğiyle eserlere erişimi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, gençlerin bu sanatlara yönelmeleri yönünde teşvik edilmeleri de sağlanacaktır.

 

 

Meslek Seçiminde Gençlik Politikaları

 

Toplam Bütçe  : 27,522,00 €
Uygulanma Süresi

 : 8 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Birlik Vakfı Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi

 

 

Projenin Amacı:

Türkiye’de meslek seçiminde yaşanılan problemlerin neler olduğunun tespit edilmesi ve bu problemlerin çözüm yollarının geliştirilerek karar alıcılara sunulması amacıyla 2 Bölgesel Toplantı ve 1 Ulusal Zirve organize edilecektir. 15-30 yaş arasında lise, üniversite ve iş yaşamına devam eden gençlerden oluşan katılımcılar tarafından 1 Bölgesel toplantıda meslek seçimini belirleyen etmenleri tespit etmeye yönelik lise, üniversite ve çalışan gençlere uygulanmak üzere 3 ayrı anket hazırlanmıştır. Anket uygulaması yapıldıktan sonra 2. Bölgesel toplantıda anket sonuçlarında yola çıkarak gençler tarafından bildiri hazırlanmıştır. Hazırlanan bildiri, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Valilikler, Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Üyeleri, Eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlarda görev alan üst düzey yöneticilerin katılacağı Ulusal Zirve’de yaygınlaştırılacaktır.

 

TeachnArt “Creativity is Loading”

 

Toplam Bütçe 1.342.000,00 TL
Uygulama Süresi 

: 18 Ay

Koordinatör  : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaklar : Pendik Belediyesi, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Projenin Amacı : 

Pendik ilçesinin dezavantajlı bölgelerinde 6 ve 7. sınıfa devam eden 480 öğrenciye kodlama, mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım, robotik, siber güvenlik, ahşap makinalar, minyatür (çizim ve boyama), cam işçiliği, ebru, seramik, tezhip eğitimleri vermek üzere 11 adet atölye kurulacak ve ilgili eğitimler verilecektir. Ayrıca, öğrencilerin sosyal becerilerini artırmak için çeşitli iletişim eğitimleri de düzenlenecektir. Kurulan atölyede eğitimleri vermek üzere eğitmen eğitimi ve ailelere bilgilendirmeler de yapılacaktır.

 

Build Your Future (Romanya) 

 

Toplam Bütçe  : -
Uygulanma Süresi

 : 6 Ay

Koordinatör

 : Romanya / Asociatia Be You

Ortakları

 : Pendik Belediyesi

 

Projenin Amacı:

Gençlik çalışanlarının dezavantajlı gençlere yönelik olarak çalışmalarının kalitesini arttırması için yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

 

 

SYS2WHEEL (Advisory Board)

 

Toplam Bütçe  : 5.000.000,00 €
Uygulanma Süresi

 : 4 Yıl

Koordinatör

 : Avusturya / Virtual Vehicle

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, Birleşik Krallık / University of Surrey

 

Projenin Amacı:

Proje, 2030 yılında Avrupa’da hedeflenen 0 emisyonlu araçlar doğrultusunda şehir içi yük taşımacılığında kullanılmak üzere hafif ve orta ticari araçların geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

 

 

160216 BIMy

 

Toplam Bütçe  : 6.170.000,00 €
Uygulanma Süresi

 : Nisan 2018 – Mart 2021

Koordinatör

 : NETAŞ (Türkiye)

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, Er-Arge (Türkiye); Aproplan, Assar Architects, Belçika Yapı Araştırma Enstitüsü, CIRB Brussels, Geo-IT, GIM, SIRRIS (Belçika)

 

Projenin Amacı:

Mimarlar, Mühendisler ve Yapı sanayii tarafından sıkça kullanılmaya başlanılan Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling – BIM)’ni oluşturulacak olan açık bir platform ile paylaşılmasını, depolanmasını ve filtrelenmesini sağlamaktadır.

 

 

 

TAMAMLANAN PROJELER:

 

 

ERASMUS+ AGH | Sportif Gönüllüler

 

Toplam Bütçe  : 10.884,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Multisport Experience Sport Club Association

 

Projenin Amacı:

18 – 30 yaş arasındaki Türk gençlerinin Avrupa’da gönüllü olarak spor alanında faaliyet gösteren Rumen ortak MESCA’da bulunmaları yönünde yürütülen projeye 6 genç gönüllü katılım sağlamıştır. Proje kapsamında Romanya’nın Arad kentinde bulunan gönüllüler 2 ay boyunca spor kulübünün etkinliklerinde rol aldılar.

 

 

ERASMUS+ AGH | Together We Can, Together We Do

 

Toplam Bütçe  : 15.568.00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Mobility Friends (Portekiz)

 

Projenin Amacı:

Portekiz’de birçok alanda faaliyet gösteren Mobility Friends kuruluşu ile engellilere yönelik koordinasyon alanında gönüllü hizmeti verilmesine yönelik ortaklık geliştirilmiştir. Bu kapsamda 8 gönüllü genç, Portekiz’in Barcelos kentine giderek 2 ay boyunca gönüllülük faaliyetinde bulundular.

 

 

TÜBİTAK 4007 | Pen – BANG Pendik Bilimi Anlayan Gençlik Projesi

 

Toplam Bütçe  : 98.930,00 TL
Uygulanma Süresi

 : Mayıs 2018 – Ocak 2019

Koordinatör

 : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi

 

Projenin Amacı:

Çevreyi daha nitelikli gözlemleyebilen ve güçlü sorularla neden-sonuç ilişkisini kurabilen, çözüm odaklı düşünebilen öğrencilerin oluşması ve öğrencilerin bu etkiyi arkadaşları arasında yaygınlaştırmasını amaçlanmıştır.

 

 

Sağlıklı Ye, Sağlıklı Yaşa

 

Toplam Bütçe  : 7.215,00 €
Uygulanma Süresi

 : 6 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Gedik Üniversitesi (Türkiye), Asociacija Apkabink Europa (Litvanya), Asociatia Be You (Romanya)

 

Projenin Amacı:

16 – 18 yaş arasındaki gençlerin sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda bilinç düzeyinin arttırılması

Proje Özeti: 

“Sağlıklı Beslen – Sağlıklı Yaşa” projesi ile 16 - 18 yaş aralığında bulunan gençlerin beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve sporu bir yaşam şekli haline getirmesi için yol gösterici çalışmalar yapılmıştır. Yurt dışı katılımcıları 23 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’ye gelmiş 24 Nisan 2018 tarihinde etkinlikler başlamıştır. Her ortak kurum projeye 4 genç ve 1 yetişkinden oluşan bir ekiple katılım sağlamış, toplamda 20 kişi (16 genç -16/18 yaş arası- ve 4 yetişkin etkinlikte yer almışitır.

Etkinlik kapsamında beslenme konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar, beslenme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme ve spor konularında Gedik üniversitesi tarafından eğitimler verilmiş olup, Pendik Belediyesi tarafından da sportif etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Sülüntepe spor kompleksinde yapılmıştır.

 

 

 

Gönüllüler Yerel Yönetimlerde II

 

Toplam Bütçe  : 4.320,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Bulgaristan Smolyan Belediyesi

 

Avrupa Birliği Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe alınarak uygulanan projede yerel yönetim ile ilgili konulara ilgi duyan gönüllü gençler seçilmiştir. Bu proje ile Avrupa'daki başka bir yerel yönetim kurumunun işleyişi gören, faaliyetlerine katılan ve sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerin yerel yönetim konusunda farklı bir bakış açısı kazanmaları ve gelecekte iş dünyasına atılırken bu şekilde bir entegrasyon sağlamaları hedeflenmiştir. Gençlerin aktif olarak işgücü piyasasına katılmadan önce bu tür bir AGH projesinde gönüllü olması o kişinin Avrupa işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğinin de önünü açmaktadır.

 

 

Meraklı Minikler Eğitim Merkezi

 

Toplam Bütçe  : 556.982,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi

 

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile Pendik’te yaşayan yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilmesi ve üstün yetenekli çocuklara rehberlik, destek ve eğitim çalışmaları sunmak üzere Meraklı Minikler Eğitim Merkezi kurulması hedeflenmiştir.

 

 

Young Social Enterprices with Young Entrepreneurs

 

Toplam Bütçe  : 258.990,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.02.2015 – 01.02.2017

Proje Paydaşları

 : Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Okan Üniversitesi, Zirve Eğitim LTD.

 

Erasmus+ Programı kapsamında başvurusu yapılan ve Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Young Social Enterprises with Young Entrepreneurs – Genç Girişimcilerle Genç Sosyal Girişimler Projesi gençlerin ve eğitmenlerin sosyal girişimcilik becerilerini, sosyal girişimlerde çalışanların teknik bilgi ve yönetim kapasitelerini artırıp hibe ve fon mekanizmalarından faydalanarak sosyal girişimlerin finansal kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı. Aynı zamanda sosyal girişimcilik alanında kapasite artışı da sağlandı. 

 

 

Colourless and Coolerless Components for low Power Optical Networks (C3P0)

 

Toplam Bütçe  : 14.000.000,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

 

 

 

TÜBİTAK’tan alınan hibe ile uygulanan projenin amacı Büyüyen ve gelişen kentler karşısında akıllı kent uygulamalarını uygulayarak ve teknolojinin sağladığı fırsatlardan yararlanarak veriler toplamak ve araştırma geliştirme projeleri oluşturmaktır. Bu doğrultuda, Pendik merkezde 3 boyutlu imar planları, istek ve şikâyetler, bina, kat ve parklara ait veriler toplandı, veriler analiz edilerek Bilgi güvenliği açısından 30 sunucuda birleştirildi. Ayrıca, Pendik merkezin 360 derece panoramik 3D görüntüsü NETCAD programı ile işlendi ve dronlarla Pendik’in Kaotik modellemesi çıkarılarak  Simülasyon ve görselleştirmeleri sağlandı. Vatandaşların şehrin şekillenmesinde karar belirtebilmeleri için “Katılımcı Planlama Platformu” hazırlanacaktır.

 

 

İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi

 

Toplam Bütçe  : 1.077.669,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 Pendik Belediyesi

 

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile büyük veri analitiğinin öğrenilmesi ve uygulanması için gerekli bilgi kaynaklarının ve tecrübenin oluşturulması, büyük veri analizlerinin  kullanım alanları ve çeşitli uygulamalarının akademik ve endüstriyel  uygulamalarının yaygınlaştırılması, büyük ve orta çaplı firmaların küresel rekabet gücünü artırmada ucuz ve verimli bir kaynak olan BIG DATA teknolojilerinin kamu ve özel sektöre uygulanmasında köprü görevi görecek, Türkiye’de bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlayacak bir arayüz oluşturulması hedeflendi. Bu doğrultuda, Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi

 

Toplam Bütçe  : 450.000,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü

 

Gedik Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dahil etmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle, engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyon merkezleri dışında da rehabilite edilmeleri sağlanmakta ve engelliliğe dair farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

 

Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi

 

Toplam Bütçe  : 560.100,00 TL
Uygulanma Süresi  : 30.06.2014 – 30.06.2015

Proje Paydaşları

 : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Pendik Kaymakamlığı
 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında ajanstan alınan hibe ile yürütülen Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile obez, fazla kilolu ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyen gençlere yönelik olarak Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi kuruldu. Kurulan merkezde gençler Beslenme Danışmanlığı, Fizik Aktivite Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden yararlandı. Ayrıca gençlere iletişim, kültür sanat, spor eğitimleri verilmekle beraber gençlerle dış mekân etkinlikleri gerçekleştirildi.

 

 

3 Diyardan 3 Kültür / 3 Cities 3 Culture

 

Toplam Bütçe  : 10.740,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.04.2015 – 30.11.2015

Proje Paydaşları

 : Macaristan/ Kispest Belediyesi, Filistin/ Jenin Belediyesi

 

Erasmus+ Programı kapsamında başvurusu yapılan proje ile Türkiye, Macaristan ve Filistin’den gelen katılımcılar ile Pendik’te on gün boyunca el sanatları eğitimleri aracılığıyla kültür paylaşım programı ve çeşitli geziler gerçekleştirildi. Program sonunda hem program sürecini hem de el sanatlarının tarihi gelişimini ve uygulama yöntemlerini anlatan bir kitapçık hazırlanarak ilgili kamu kurumlarına, STK’lara dağıtıldı.

 

 

Genç Gönüllüler Yerel Yönetimlerde

 

Toplam Bütçe  : 2.760,00 €
Uygulanma Süresi

 : 05.01.2015 – 31.10.2015

Proje Paydaşları

 : Bulgaristan Smolyan Belediyesi

 

Pendik Belediyesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne akredite bir kurumdur. Bu doğrultuda, Bulgaristan Smolyan Belediyesi ortaklığında bir AGH projesi hazırlandı. Hazırlanan proje ile Pendik’ten gönüllü 2 genç, 2 ay süreli olarak Smolyan’a giderek kamu hizmetlerinde bulundu.

 

 

Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması Ve Temiz Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği

 

Toplam Bütçe  : 561.000 TL
Uygulanma Süresi  : 01.09.2014 – 30.09.2015
Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, Pendik İlçesi’nde konutlarda tüketilen enerji ve özellikle elektrik tüketiminin azaltılması ve yeşil enerji bilincinin verilmesi hedefiyle eğitim ve seminerlerin verilmesi, e-modül, animasyon ve kitapçıklar ile bilincin arttırılması ve Pendik ilçesinde yaşayan kadınlara akıllı sayaç kullanımı eğitimi verilmesi amaçlandı. Proje ile belediyemize temin edilen mobil araç, ilçemizdeki okulları gezdi ve öğrencilerin temiz enerji ve enerji verimliliği konularında uygulamalı faaliyetler ile bilinçlenmeleri sağlandı.

 

 

Pendik Belediyesi Afet Ve Acil Durum Yönetim Planlaması

 

Toplam Bütçe  : 332.000 TL
Uygulanma Süresi  : 01.08.2014 – 31.03.2015
Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde Pendik İlçesi sınırları dâhilinde basta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmek, zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek, tahmin ve erken uyarıda bulunabilmek ve afet etkisini tespit edebilmek için kaynakların en iyi şekilde yönetilebilmesine yönelik Afet Yönetim Planı’nın oluşturuldu. Bu kapsamda tahliye, tatbikat planları hazırlandı, riskli bölgeler belirlendi, deprem bölgelerine geziler yapıldı, belediye personeline ve halka eğitimler verildi ve Türkiye Deprem Vakfı’nın mobil deprem simülasyon eğitim aracı Pendik’te 18 farklı noktada hizmet verilerek vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağladı.

 

 


Aktifim Toplumun İçindeyim: Engelli Çocuk ve Gençler İçin Fiziksel Aktivite Merkezi
Toplam Bütçe  : 995,353.00 TL
Uygulanma Süresi   : 15.09.2013 – 15.03.2015
Proje Paydaşları  : Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Gedik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede 0-24 yaş arası fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dâhil etmek amacıyla bir Aktif Yaşam Merkezi kurulacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle, engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyon merkezleri dışında da rehabilite edilmelerini sağlanacak ve engelliliğe dair farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

 


Gençler İçin Ekonomi Okur-Yazarlığı Projesi
Toplam Bütçe           : 10,207,00 €   
Uygulama Süresi  : 02.12.2013 – 30.06.2014
Hareketlilik Tarihi                         : 7-14 Nisan 2014
Proje Paydaşları         : Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Genç PESİAD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Romanya, İtalya

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 4.3 kapsamında Pendik Belediyesi Koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede yurtdışından Pendik’e gelecek katılımcılarla Ekonomi konulu çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştaylar kapsamında ekonominin temel kavramları ve gençlerin kriz dönemlerinde paralarını yönetmeleri konularında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımında bulunulacak, gelecekte yapılacak proje konuları tartışılacaktır. 

 

 


Pendik Mesleki Eğitim ve Yönlendirme Merkezi
Toplam Bütçe           : 617.834,00 TL   
Uygulanma Süresi   : 01.12.2012 – 30.11.2013
Proje Paydaşları  : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çocukların Ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme 2012 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede koordinatör kuruluş olan Pendik Belediyesi, Mesleki Gelişim ve Yönlendirme Merkezi kurarak bu merkezde 15-24 yaş arası 300 çocuk/gence ve 60 eğitmene eğitim düzenledi. 8 ay boyunca toplam 2400 saat süren eğitimler, kişisel gelişim, mesleki yönlendirme ve teknik eğitimler olarak katılımcıların ilgi alanlarına göre çeşitlilik gösterdi. Bu eğitimlerin yanı sıra gençlerin yaşamlarını daha etkili planlayabilmelerini sağlamak amacıyla danışmanlık ve koçluk hizmetleri de sağlandı.   www.pendikmeslekiyonlendirme.com  Pendik E-kalkınma Platformunun Geliştirilmesi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları Projesi

Toplam Bütçe           : 940.000,00 TL   
Uygulanma Süresi   : 15.12.2012 - 14.12.2013
Proje Paydaşları  : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), Pendik Kaymakamlığı’dır.
İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma 2012 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede Pendik Belediyesi koordinatör kuruluştur. Projede vatandaşa 7/24 kesintisiz hizmet vermek amacıyla kurulan e-kalkınma platformunda e-İnsan Kaynakları, e-Girişimcilik, e-Yatırım uygulamaları ve bu uygulamaların desteklenmesi amacıyla e-Öğrenme ve e-Ruhsat alt uygulamaları geliştirildi. Uygulamalara erişim amacıyla ilçenin nüfus yoğunluğu fazla olan 12 ayrı noktasında ücretsiz internet hizmetiyle birlikte, evinde bilgisayarı olmayan vatandaşlar için de 2 adet mobil araçla mahallelerde hizmet verilmeye başlandı. 

 

 

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi (WIN-BUS)

Toplam Bütçe  : 247.408,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.11.2010 – 31.08.2012

Proje Paydaşları

 : Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık/İngiltere, Slovakya

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri arasında yer alan 122 proje içerisinde tek belediye projesi olan WIN-BUS, Avrupalı ortakların kadın girişimciliği konusunda deneyimlerinden, iyi uygulamalarından faydalanarak, iş piyasasının da katkısıyla Pendik'te kadın girişimciliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

 

 

Demric Projesi
Toplam Bütçe           : 343,614,00 €   
Uygulanma Süresi   : 01.11.2012  - 31.10.2014
Proje Paydaşları   : Türkiye İsveç, Almanya ve İngiltere proje ortaklarıdır. Proje Koordinatörü Türkiye’dir.

     Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında Türkiye koordinatörlüğünde yürütülen projede, Otomotiv, Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Mekatronik alanlarında mesleki eğitim gören tekniker ve eğitmenler için üniversite, sektör ve toplum işbirliğinde e-modelleri kapsayan bir network ağı oluşturuldu. http://www.demric.eu/index.html

 

 

Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı Projesi

Toplam Bütçe

 : 1.211.658,00 TL

Uygulanma Süresi

 : 01.07.2011 - 31.06.2012

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma 2010 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçi olarak yer almıştır. Proje kapsamında 9 adet e- belediyecilik uygulaması geliştirilerek, belediyenin arşivleri dijital ortama aktarıldı, vatandaşın belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine 24 adet kiosk tahsis edildi ve e- işletme portalı geliştirildi.

 

 

Pendik Kütüphane Gönüllüleri Projesi

Toplam Bütçe  : 5.950,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.10.2011- 31.05.2012

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri kapsamında yürütülen"Pendik Kütüphane Gönüllüleri Projesi" Pendik'te faaliyet gösteren ve Gençlik merkezlerinden, kütüphaneden yararlanan gençlerin dayanışma, yardımlaşma, işbirliği ve gönüllülük gibi kavramlar etrafında bir araya gelmelerini amaçlandı. Proje süresince gençlerle gönüllülük eğitim seminerleri, kişisel gelişim eğitimleri, tarihi ve kültürel geziler ve kitap toplama kampanyası, gerçekleştirilerek gençlerin farkındalığı arttırıldı.

 

 

Pendik Geleceğine Koşuyor Projesi

Toplam Bütçe  : 85.497,75 €
Uygulanma Süresi

 : 17.12.2010 -16.01.2012

Proje Paydaşları

 : Fuat Köprülü İlköğretim Okulu ve Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)

AB Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülen proje, dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mevcut okul öncesi eğitim sisteminim güçlendirilmesi, okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısının artırılması amaçlamaktadır. Proje kapsamında Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Fuat Köprülü İlköğretim Okulu'nda iki ana sınıfı oluşturularak, Pendik Belediyesi Çocuk Kulüplerinde görevli personele Çocuk Gelişimi ve Bakımı ile ilgili eğitim verildi.

 

 

Toplum Hizmeti Gönüllülerinin Buluşması

Toplam Bütçe

 : 16.355,00 €

Uygulanma Süresi

 : 19-24 Nisan 2010

Proje Paydaşları

 : Türkiye, Almanya ,Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan ve Kosova

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Gençlik Programları Eylem 3.1 Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İşbirliği kapsamında desteklenen proje, Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütüldü. Projedesosyal, ekonomik, eğitsel veya coğrafi engellerle karşılaşan farklı ülkelerdeki, imkânı kısıtlı gençlerin başka ülkede gönüllü hizmette bulunması, gençlerin aktif vatandaşlığının güçlendirilmesi, aralarındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesi amaçlandı.

 

 

INVOLVE Projesi

Uygulanma Süresi

 : 02-11 Eylül 2010

Proje Paydaşları

 : Türkiye, Romanya, Fransa, Portekiz, İtalya

Hareketlilik

 : Proje kapsamında kurumumuzdan 1 kişinin etkinliğe katılımı sağlanmıştır.

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 4.3 kapsamında İtalya Koordinatörlüğünde yürütülen projede Napoli kentinde faaliyet gösteren STK' lara ziyaretlerde bulunularak, yeni ortaklık kurulması için proje çalışmaları yapıldı.

 

 

Kitchen Ando

Toplam Bütçe

 : 16.355,00 €

Uygulanma Süresi

 : 16–25 Haziran 2011

Proje Paydaşları

 : Türkiye, Romanya, Portekiz, İtalya

Hareketlilik

 : Proje kapsamında kurumumuzdan 5 kişinin etkinliğe katılımı sağlanmıştır.

Avrupa Birliği Gençlik Eylemleri 1.1 GençlikDeğişimi kapsamında İtalya, Napoli'de MOSAICO adlı sivil toplum kuruluşunun koordinatörü olduğu projede farklı kültürlerden gelen 18-25 yaş arasındaki gençlerin yemek etkinlikleri ile kaynaşması amaçlandı, şehir oyunu, yemek testi, kültürel gece gibi etkinler gerçekleştirildi. Ayrıca ileride düzenlenecek projeler için ortaklıklar kurularak ve pekiştirildi.

 

 

Participart Projesi

Proje Paydaşları

 : Portekiz, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Lüksemburg

Uygulanma Süresi

 : 09.10.2010 – 16.10.2010

Avrupa Birliği Gençlik Proğramı eylem 4.3 kapsamında Lüksemburg koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında gençlerin demokrasiye katılımının nasıl arttırılabileceği formal ve informal eğitim yollarıyla anlatılarak, katılımcılar kendi kurumlarını, ülkelerini tanıttı ve katılımcılar arasında gelecekteki projeler için ortaklıklar kuruldu.

 

 

Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme Projesi

Toplam Bütçe  : 193.378,33 €
Uygulanma Süresi

 : 01.12.2008 – 31.11.2009

Proje Paydaşları

 : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)
Özel Güvenlik Sektörü İş Adamları Derneği (ÖGSİAD)

AB Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve İŞKUR tarafından izlenen Özel Güvenlik Görevlisi Yetiştirme Projesinde 160 Erkek Silahlı, 80 Erkek Silahsız, 40 Kadın Silahsız olmak üzere toplamda 280 kişi Özel Güvenlik Görevlisi eğitimi aldı ve 229 kişiye güvenlik görevlisi sertifikası verildi.

 

 

"Ekmeğini Camdan Çıkar" Cam İşçiliği Projesi

Toplam Bütçe  : 235.055,97 €
Uygulanma Süresi

 : 01.11.2008 – 31.12.2009

Proje Paydaşları

 : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)
Nuh Kuşçulu Cam Anadolu Meslek Lisesi

AB Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Programı kapsamında Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve İŞKUR tarafından izlenen "Ekmeğini Camdan Çıkar" Cam İşçiliği Projesi, Pendik'te yaşayan erkek ve kadın işsizlerin mesleki ve girişimcilik niteliklerini geliştirmek amaçlı bir eğitim projesidir. Proje kapsamında toplam 198 kursiyer'e eğitim verildi.

 

 


26 Ağustos 2019