Devam Eden Projeler

DEVAM EDEN PROJELER

 

Atık Yönetim Sisteminin Akıllı Teknolojilerle Vatandaş Odaklı,

Yenilikçi ve Sürdürülebilir Hale Getirilmesi

 

Toplam Bütçe  : 2.697.094,96 TL
Uygulanma Süresi

 : 18 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

   T.C. Pendik Kaymakamlığı

   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 

Projenin Amacı:

Pendik’te belirlenen 40 ayrı noktaya güneş enerjisi ile çalışan ve sıkıştırma özelliği olan akıllı atık konteynerleri yerleştirilecektir. Konteynerlerin tek bir uygulama aracılığıyla yönetilmesine ve kullanımına yönelik olarak geliştirilecek yazılımla hem belediye personeli tarafından konteyner dolulukları takip edilecek, hem de vatandaşın kendine en yakın konteynera atığını bırakması kolaylaştırılacaktır. Konteynerlerin kullanımını artırmak için farklı yaş gruplarından ve kesimlerden vatandaşlara bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Belediyemiz tesislerinde sera gazı salınımının azaltılmasını sertifikalandırmaya yönelik ISO belgeleri alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

 

Toplam Bütçe  : 308.560,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 12 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 

 

Projenin Amacı:

Proje kapsamında Pendik Sanayi Mahallesi’nde İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile kurulması planlanan “Pendik Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi” projesinin hayata geçirilebilmesi için gerekli olan fizibilite raporu hizmet alımı ajans hibe desteği ile hazırlanacaktır. Bu kapsamda, Bölgede sanayi ve hizmet sektörü istihdam beklentilerinin ve beceri açığının tespit edilmesi, 18-35 yaş arasında meslek sahibi olmayan bireylerin ihtiyaç tespitinin yapılması, Pendik odağında beceri geliştirme, eğitim ve istihdam ekosisteminin tanımlanması ve mesleki eğitim alanında kamuya bağlı hangi aktörlerin ( İŞKUR, MEM, HEM vb.) güdümlü projede ortak olarak yer alacağının tespit edilmesi, merkez hizmet modelinin oluşturulması, ekonomik analizler yaparak merkezin iş ve gelir modelinin oluşturulması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

  

PROPACT

 

Toplam Bütçe  : 400.000,00  €
Uygulanma Süresi

 : 24 Ay

Koordinatör

 : ASD CULTURA E SPORT MATERA (İtalya)

Ortakları

 SSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ETSPORTS TRADITIONNELS (Fransa),

COMUNE DI RAVENNA (İtalya),

GDANSK MIASTO NA PRAWACH POWIATU (Polonya),

PENDİK BELEDİYESİ (Türkiye),

SPORTNO DRUSTVO MEDIA SPORT (Slovenya),

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI (Polonya),

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (İspanya)

  

DİJİTAL EĞİTİM ALAN YETİŞKİNLERİN MESLEKİ BECERİLERİNİ MENTÖRLÜK YOLUYLA GENÇLERE AKTARMASI / TRANSMISSION OF EXPERIENCE THROUGH DIGITALLY TRAINED SENIOR MENTOR TO MENTEES ( TEaTIME)  

 

Toplam Bütçe  : 110.638,00  €
Uygulanma Süresi

 : 01.12.2019 - 31.12.2021 (25 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Inercia Dijital (İspanya), Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Lodzi (Polonya)
-Ljudska Unıverza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (Slovenya), İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)

 

Projenin Amacı:

55 yaş üstü çalışan veya emekli yetişkinlerin mesleki bilgi ve becerilerini aynı alanda mesleğe yeni adım atmış veya yeni mezun olmuş gençlere (23-30 yaş arası) aktarabilmeleridir. Proje amacı doğrultusunda hazırlanan eğitim modülleri, pilot eğitimler ve ortak kurumlarda emekli bireylerin ve genç çalışanların biraraya gelmeleri aracılığıyla emekli olmuş bireylerin tecrübelerini gençlere aktarabilmelerinin önü açılmıştır.

 

Projenin Amacı:

Fiziksel Aktiviteyi Avrupa Geleneksel Sporlarıyla Tanıtma projesi olan PROPACT projesi fiziksel aktivite yoluyla gençlerin spora katılımlarının arttırılmasını ve kültürleri arası sosyal içermenin gerçekleştirilmesidir. Daha detaylı olarak ise eski sporları günümüz teknolojik oyunları ile birleştirilerek Avrupa Geleneksek Sporlarının teknolojik araçlar ile gençlere ulaşmasını sağlayacaktır.

Altı Avrupa ülkesinden (İtalya, Türkiye, Polonya, Slovenya, İspanya ve Fransa) toplamda sekiz ortağı içeren proje 24 sürecektir. Projenin hedef gruplarını; Spor Dernekleri/Kurumları, 6-15 yaş arası gençler, aileler, öğretmenler, spor antrenörleri, spor gönüllüleri, kamu kurumları ve politika yapıcıları oluşturmaktadır.

Proje kapsamında spor antrenörleri, spor gönüllüleri ve öğretmenlere eğitimler verilecek, yerel atölyeler ve eğitimler düzenlenecek, e-öğrenme portalı üzerinden derslere ve video konferanslara erişim sağlanacaktır.

 

ENGELLİ SAĞLIĞI İÇİN ESC / ESC FOR THE WELLNESS OF DISABILITIES   

 

Toplam Bütçe  : 15.636,00  €
Uygulanma Süresi

 : 01.09.2019 - 31.05.2021 (21 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Associazi One Culturale Jump In (İtalya)

 

Projenin Amacı:

18-30 yaş arasındaki gençlerin Avrupa’da akredite olan kurumlarda gönüllü çalışmaları yapmalarıdır. Proje kapsamında gençlerin Avrupa’daki bir engelli merkezinde çalışmalara gönüllü olarak katılımları sağlanmıştır. Bu doğrultuda gönüllü gençler aracılığıyla Pendik'te bulunan rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

 

GENÇLER HERKES İÇİN SOSYAL İÇERMEYE GÖNÜLLÜLÜK EDİYOR / YOUNGSTERS VOLUNTEER FOR SOCIAL INCLUSION   

 

Toplam Bütçe  : 33.252,00  €
Uygulanma Süresi

 : 29.05.2020 - 28.08.2021 (15 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Intercultural Association Mobility Friends (Portekiz) , Associazione Europalmente (İtalya)

 

Projenin Amacı:

18-30 yaş arasındaki gençlerin Avrupa’da akredite olan kurumlarda gönüllü çalışmalar yapmalarıdır. Proje ile toplumsal konularda gençlerin gönüllülük çalışmalarında aktif yer almalarıyla sosyal içerme, eğitim, sağlık, gençlik çalışmaları alanında bilgi ve bilinç düzeylerini artırmaları desteklenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan proje kapsamında yurtdışında gönüllülük çalışmalarında bulunmak isteyen 12 gencin 59 gün boyunca kısa süreli ESC (Avrupa Dayanışma Programı) projesine katılmaları sağlanmıştır.

 

ÇOCUKLAR HARAKETTE / KIDS IN ACTION  

 

Toplam Bütçe  : 42.380,00  €
Uygulanma Süresi

 : 01.01.2021 – 31.12.2022 (24 Ay)

Koordinatör

 : Municipio de Lousada (Portekiz)

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, Universidad de San Jorge (İspanya)

 

Projenin Amacı:

3-11 yaş aralığındaki çocukların farklı spor dallarındaki etkinliklere aileleri ile birlikte katılımlarımları amaçlanmaktadır. Sosyal içermeye ağırlık veren projenin bazı etkinlikleri sağlıklı çocukların engellilere özel sporları denemesi ile empati kazanmalarını da amaçlamaktadır. Proje kapsamında ilk dört ay projenin tanıtımını yapacak olan ortaklar ardından her ay bir adet olmak üzere toplamda 10 adet spor etkinliği gerçekleştireceklerdir.

 

KADINLARIN İŞ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE İŞ PİYASASINA KATILIMLARININ ARTTIRILMASI / UPSKILLING THE WOMEN IN NEET: FROM HOUSEHOLD ECONOMIES TO LEADING ENTERPRISES (UP – HOLD)  

 

Toplam Bütçe  : 109.436,00  €
Uygulanma Süresi

 : 31.12.2020 - 30.12.2022 (24 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : KİŞGEM, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Topcoach (Slovakya), Solidaridad Sin Fronteras (İspanya), Autokreacja (Polonya)

 

Projenin Amacı:

Dezavantajlı durumdaki kadınlara iş piyasasına dahil olmalarını kolaylaştıracak eğitim faaliyetleri sunmaktır. Son 20 yılda Avrupa genelinde ortaya çıkan ekonomik krizler herhangi bir istihdam, okul eğitimi ve/veya mesleki eğitime erişimi bulunmayan kişileri ifade NEET kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu proje ile ihtiyaçlara yönelik olarak kadınların eğitim ve açık eğitim fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmak, kadınların iş piyasasına girişlerini ve kalıcı olabilecekleri modern ve temel eğitim metotlarını sağlamak, NEET durumundaki kadınların dijital, finansal ve girişimcilik alanındaki yeterliliklerini arttırmak hedeflenmiştir.

 

ÇOCUKLARIN PSIKOMOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİ İÇİN  SPORUN TEŞVİK EDİLMESİ / SUPPORTING PRE-SCHOOLERS’ PSYCHOMOTOR SKILLS FOR ENCOURAGING THEM TO DO SPORT (SUPSPORT)  

 

Toplam Bütçe  : 58.730,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.01.2020 - 30.06.2021 (18 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Gazi Üniversitesi, Municipio de Lousada (Portekiz), Asociatia Club Sportiv Experienta Multisport (Romanya), Asociación Española de Fisioterapeutas (İspanya)

 

Projenin Amacı:

Spora yönelik yetenek/beceri gelişiminin spor ve eğitim yoluyla gerçekleştirilmesidir. 3-6 yaş aralığındaki çocukların ailelerin kullanımına izin verdiği cep telefonu ve tabletler gibi teknolojik cihazlar nedeniyle psikomotor becerilerinin geri kalmasından yola çıkarak ailelerine seminerler ile bilgilendirmelerle sporun önemi anlatılmış ve ailelerin çocukları ile beraber spor aktivitelerine katılımları sağlanmıştır.

 

  

TAMAMLANAN PROJELER:

 

ENTEGRE SENSÖRLERLE VERİ ANALİZİNE DAYALI REHABİLİTASYON SİSTEMİ VE OYUNLARI GELİŞTİRİLMESİ (REHASİS)  

 

Toplam Bütçe  : 500.000,00  TL
Uygulanma Süresi

 : 01.11.2019 – 30.06.2021 (20 Ay)

Koordinatör

 : İNOSENS Bilişim

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, Yapay Nazar Yazılım, Medipol Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Projenin Amacı:

Engelli ve yaşlı bireylere yönelik yenilikçi özellikler içeren rehabilitasyon oyun ve uygulamaları geliştirmektir. Uygulamalar ile uzmanların rehabilitasyon programını mobil sistem üzerinden tanımlaması, sistem üzerinden veri analizi yapması ve engelli ve yaşlı bireyin oyun oynayarak fizik tedavi egzersizlerini yapması hedeflenmiştir. Proje kapsamında geliştirilen uygulamalar “Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi” ve “Vefa Kıraathanesi”nde hizmete sunulmuştur.

 

İŞGÜCÜ PİYASASINDA REKABET GÜCÜ / VERSENYKÉPESSÉG A MUNKAERŐ-PİACON  

 

Toplam Bütçe  : 11.139,00  €
Uygulanma Süresi

 : 01.06.2019 - 31.12.2021 (30 Ay)

Koordinatör

 : Jó Munka Szociális Szövetkezet (Macaristan)

Ortakları

 : Pendik Belediyesi

 

Projenin Amacı:

Yetişkinlere yönelik olarak eğitim veren kurumları ziyaret ederek bu kurumların sağladığı mesleki eğitimleri yerinde görme amaçlanmıştır. Bu kapsamda Pendik Belediyesi’nin mesleki eğitimlerini verdiği Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi, Ali Ulvi Kurucu Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi ile Vefa Kıraathanesi ziyaret edilmiştir.

 

HERKES İÇİN SPOR, SPOR İÇİN HERKES: ENGELLİ SPORUNA KATILIMIN ARTTIRILMASI / SPORT FOR ALL SPORT: GATHERING POPULARITY FOR DISABLED SPORT (SPORT4ALL)  

 

Toplam Bütçe  : 53.430,00  €
Uygulanma Süresi

 : 01.01.2020 - 30.06.2021 (18 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Municipio de Lousada (Portekiz), Asociatia Club Sportiv Experienta Multisport (Romanya), İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)

 

Projenin Amacı:

Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sosyal dışlanmayı engeli olmayan bireylerle yapacakları spor etkinlikleri aracılığıyla ortadan kaldırmak ve engelli sporuna ve sporcusuna taraftar kazandırmaktır. Proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerle engellilerin ve engellilikle alakalı ihtiyaçların belirlenmesi için bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bir eğitim modülü hazırlanıp, modül kapsamında engelli bireylere, ailelerine ve engeli olmayan bireylere eğitim programı uygulanmış ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlenmiştir.

 

PENDİK GENÇLERİ DAYANIŞMADA / PENDIK YOUTH IN SOLIDARITY  

 

Toplam Bütçe  : 6.240,00  €
Uygulanma Süresi

 : 30.09.2020 - 30.08.2021 (11 Ay)

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : 

 

Projenin Amacı:

Pendikli vatandaşlarımızın bir araya gelmelerini sağlayarak sosyal dayanışma bilinci oluşturmaktır. Proje kapsamında imkanı kısıtlı ve dezavantajlı vatandaşları topluma dahil etme ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi için dayanışma içerisinde çalışmalar yapılmasında gönüllü gençlerin aktif rol oynaması hedeflenmiştir. Pendik Belediyesi Gönüllüleri Platformu üyesi 5 gönüllü genç temsilciliğinde 11 ay boyunca çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

160216 BIMy

 

Toplam Bütçe  : 6.170.000,00 €
Uygulanma Süresi

 : Nisan 2018 – Mart 2021

Koordinatör

 : NETAŞ (Türkiye)

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, Er-Arge (Türkiye); Aproplan, Assar Architects, Belçika Yapı Araştırma Enstitüsü, CIRB Brussels, Geo-IT, GIM, SIRRIS (Belçika)

 

Projenin Amacı:

Mimarlar, Mühendisler ve Yapı sanayii tarafından sıkça kullanılmaya başlanılan Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling – BIM)’ni oluşturulacak olan açık bir platform ile paylaşılmasını, depolanmasını ve filtrelenmesini sağlamaktadır.

    

Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi 

 

Toplam Bütçe  : 1.061.361,90 TL
Uygulanma Süresi

 : 18 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Klasik Türk Sanatları Vakfı

 

Projenin Amacı:

Türkiye’de tek ve ilk olarak çerisinde Klasik Sanatlar Tematik kütüphanesinin bulunduğu dijital teknoloji tabanlı klasik sanatlar merkezi kurulacaktır. Neyzen Tevfik Sanat Evi’in alt katı klasik sanat eserlerinin bulunduğu kütüphaneye, üst katı ise sanat faaliyetlerinin (hat, tezhip, minyatür, çini, ebru) yapılabileceği bir atölyeye dönüştürülecektir. 12 farklı klasik sanat dalında sanal gerçeklik galerisi hazırlanacak ve ziyaretçiler tarafından kullanılacaktır. Böylece klasik sanatlar alanında çalışmalar yapan kişilerin kaynaklara ulaşımı, atölye faaliyetlerine katılımı ve dijital teknoloji desteğiyle eserlere erişimi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, gençlerin bu sanatlara yönelmeleri yönünde teşvik edilmeleri de sağlanacaktır.

 

 

Meslek Seçiminde Gençlik Politikaları

 

Toplam Bütçe  : 27,522,00 €
Uygulanma Süresi

 : 8 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Birlik Vakfı Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi

 

 

Projenin Amacı:

Türkiye’de meslek seçiminde yaşanılan problemlerin neler olduğunun tespit edilmesi ve bu problemlerin çözüm yollarının geliştirilerek karar alıcılara sunulması amacıyla 2 Bölgesel Toplantı ve 1 Ulusal Zirve organize edilecektir. 15-30 yaş arasında lise, üniversite ve iş yaşamına devam eden gençlerden oluşan katılımcılar tarafından 1 Bölgesel toplantıda meslek seçimini belirleyen etmenleri tespit etmeye yönelik lise, üniversite ve çalışan gençlere uygulanmak üzere 3 ayrı anket hazırlanmıştır. Anket uygulaması yapıldıktan sonra 2. Bölgesel toplantıda anket sonuçlarında yola çıkarak gençler tarafından bildiri hazırlanmıştır. Hazırlanan bildiri, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Valilikler, Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Üyeleri, Eğitim ve gençlik alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlarda görev alan üst düzey yöneticilerin katılacağı Ulusal Zirve’de yaygınlaştırılacaktır.

 

TeachnArt “Creativity is Loading”

 

Toplam Bütçe 1.342.000,00 TL
Uygulama Süresi 

: 18 Ay

Koordinatör  : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ortaklar : Pendik Belediyesi, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Projenin Amacı : 

Pendik ilçesinin dezavantajlı bölgelerinde 6 ve 7. sınıfa devam eden 480 öğrenciye kodlama, mobil uygulama, 3 boyutlu tasarım, robotik, siber güvenlik, ahşap makinalar, minyatür (çizim ve boyama), cam işçiliği, ebru, seramik, tezhip eğitimleri vermek üzere 11 adet atölye kurulacak ve ilgili eğitimler verilecektir. Ayrıca, öğrencilerin sosyal becerilerini artırmak için çeşitli iletişim eğitimleri de düzenlenecektir. Kurulan atölyede eğitimleri vermek üzere eğitmen eğitimi ve ailelere bilgilendirmeler de yapılacaktır.

 

Build Your Future (Romanya) 

 

Toplam Bütçe  : -
Uygulanma Süresi

 : 6 Ay

Koordinatör

 : Romanya / Asociatia Be You

Ortakları

 : Pendik Belediyesi

 

Projenin Amacı:

Gençlik çalışanlarının dezavantajlı gençlere yönelik olarak çalışmalarının kalitesini arttırması için yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

ERASMUS+ AGH | Sportif Gönüllüler

 

Toplam Bütçe  : 10.884,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Multisport Experience Sport Club Association

 

Projenin Amacı:

18 – 30 yaş arasındaki Türk gençlerinin Avrupa’da gönüllü olarak spor alanında faaliyet gösteren Rumen ortak MESCA’da bulunmaları yönünde yürütülen projeye 6 genç gönüllü katılım sağlamıştır. Proje kapsamında Romanya’nın Arad kentinde bulunan gönüllüler 2 ay boyunca spor kulübünün etkinliklerinde rol aldılar.

 

 

ERASMUS+ AGH | Together We Can, Together We Do

 

Toplam Bütçe  : 15.568.00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Mobility Friends (Portekiz)

 

Projenin Amacı:

Portekiz’de birçok alanda faaliyet gösteren Mobility Friends kuruluşu ile engellilere yönelik koordinasyon alanında gönüllü hizmeti verilmesine yönelik ortaklık geliştirilmiştir. Bu kapsamda 8 gönüllü genç, Portekiz’in Barcelos kentine giderek 2 ay boyunca gönüllülük faaliyetinde bulundular.

 

 

TÜBİTAK 4007 | Pen – BANG Pendik Bilimi Anlayan Gençlik Projesi

 

Toplam Bütçe  : 98.930,00 TL
Uygulanma Süresi

 : Mayıs 2018 – Ocak 2019

Koordinatör

 : Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ortakları

 : Pendik Belediyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi

 

Projenin Amacı:

Çevreyi daha nitelikli gözlemleyebilen ve güçlü sorularla neden-sonuç ilişkisini kurabilen, çözüm odaklı düşünebilen öğrencilerin oluşması ve öğrencilerin bu etkiyi arkadaşları arasında yaygınlaştırmasını amaçlanmıştır.

 

 

Sağlıklı Ye, Sağlıklı Yaşa

 

Toplam Bütçe  : 7.215,00 €
Uygulanma Süresi

 : 6 Ay

Koordinatör

 : Pendik Belediyesi

Ortakları

 : Gedik Üniversitesi (Türkiye), Asociacija Apkabink Europa (Litvanya), Asociatia Be You (Romanya)

 

Projenin Amacı:

16 – 18 yaş arasındaki gençlerin sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda bilinç düzeyinin arttırılması

Proje Özeti: 

“Sağlıklı Beslen – Sağlıklı Yaşa” projesi ile 16 - 18 yaş aralığında bulunan gençlerin beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve sporu bir yaşam şekli haline getirmesi için yol gösterici çalışmalar yapılmıştır. Yurt dışı katılımcıları 23 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’ye gelmiş 24 Nisan 2018 tarihinde etkinlikler başlamıştır. Her ortak kurum projeye 4 genç ve 1 yetişkinden oluşan bir ekiple katılım sağlamış, toplamda 20 kişi (16 genç -16/18 yaş arası- ve 4 yetişkin etkinlikte yer almışitır.

Etkinlik kapsamında beslenme konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar, beslenme alışkanlıkları, sağlıklı beslenme ve spor konularında Gedik üniversitesi tarafından eğitimler verilmiş olup, Pendik Belediyesi tarafından da sportif etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler Sülüntepe spor kompleksinde yapılmıştır.

 

 

 

Gönüllüler Yerel Yönetimlerde II

 

Toplam Bütçe  : 4.320,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Bulgaristan Smolyan Belediyesi

 

Avrupa Birliği Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı’ndan hibe alınarak uygulanan projede yerel yönetim ile ilgili konulara ilgi duyan gönüllü gençler seçilmiştir. Bu proje ile Avrupa'daki başka bir yerel yönetim kurumunun işleyişi gören, faaliyetlerine katılan ve sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerin yerel yönetim konusunda farklı bir bakış açısı kazanmaları ve gelecekte iş dünyasına atılırken bu şekilde bir entegrasyon sağlamaları hedeflenmiştir. Gençlerin aktif olarak işgücü piyasasına katılmadan önce bu tür bir AGH projesinde gönüllü olması o kişinin Avrupa işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğinin de önünü açmaktadır.

 

 

Meraklı Minikler Eğitim Merkezi

 

Toplam Bütçe  : 556.982,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi

 

Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile Pendik’te yaşayan yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilmesi ve üstün yetenekli çocuklara rehberlik, destek ve eğitim çalışmaları sunmak üzere Meraklı Minikler Eğitim Merkezi kurulması hedeflenmiştir.

 

 

Young Social Enterprices with Young Entrepreneurs

 

Toplam Bütçe  : 258.990,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.02.2015 – 01.02.2017

Proje Paydaşları

 : Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Okan Üniversitesi, Zirve Eğitim LTD.

 

Erasmus+ Programı kapsamında başvurusu yapılan ve Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Young Social Enterprises with Young Entrepreneurs – Genç Girişimcilerle Genç Sosyal Girişimler Projesi gençlerin ve eğitmenlerin sosyal girişimcilik becerilerini, sosyal girişimlerde çalışanların teknik bilgi ve yönetim kapasitelerini artırıp hibe ve fon mekanizmalarından faydalanarak sosyal girişimlerin finansal kapasitelerini geliştirmeyi amaçladı. Aynı zamanda sosyal girişimcilik alanında kapasite artışı da sağlandı. 

 

 

Colourless and Coolerless Components for low Power Optical Networks (C3P0)

 

Toplam Bütçe  : 14.000.000,00 €
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

 

 

 

TÜBİTAK’tan alınan hibe ile uygulanan projenin amacı Büyüyen ve gelişen kentler karşısında akıllı kent uygulamalarını uygulayarak ve teknolojinin sağladığı fırsatlardan yararlanarak veriler toplamak ve araştırma geliştirme projeleri oluşturmaktır. Bu doğrultuda, Pendik merkezde 3 boyutlu imar planları, istek ve şikâyetler, bina, kat ve parklara ait veriler toplandı, veriler analiz edilerek Bilgi güvenliği açısından 30 sunucuda birleştirildi. Ayrıca, Pendik merkezin 360 derece panoramik 3D görüntüsü NETCAD programı ile işlendi ve dronlarla Pendik’in Kaotik modellemesi çıkarılarak  Simülasyon ve görselleştirmeleri sağlandı. Vatandaşların şehrin şekillenmesinde karar belirtebilmeleri için “Katılımcı Planlama Platformu” hazırlanacaktır.

 

 

İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi

 

Toplam Bütçe  : 1.077.669,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 Pendik Belediyesi

 

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile büyük veri analitiğinin öğrenilmesi ve uygulanması için gerekli bilgi kaynaklarının ve tecrübenin oluşturulması, büyük veri analizlerinin  kullanım alanları ve çeşitli uygulamalarının akademik ve endüstriyel  uygulamalarının yaygınlaştırılması, büyük ve orta çaplı firmaların küresel rekabet gücünü artırmada ucuz ve verimli bir kaynak olan BIG DATA teknolojilerinin kamu ve özel sektöre uygulanmasında köprü görevi görecek, Türkiye’de bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlayacak bir arayüz oluşturulması hedeflendi. Bu doğrultuda, Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Laboratuvarı kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

 

Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi

 

Toplam Bütçe  : 450.000,00 TL
Uygulanma Süresi

 : 1 Yıl

Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü

 

Gedik Üniversitesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’na yapılan başvuru ile hibe alan ve yürütülen proje ile fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dahil etmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle, engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyon merkezleri dışında da rehabilite edilmeleri sağlanmakta ve engelliliğe dair farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

 

Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi

 

Toplam Bütçe  : 560.100,00 TL
Uygulanma Süresi  : 30.06.2014 – 30.06.2015

Proje Paydaşları

 : İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Pendik Kaymakamlığı
 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında ajanstan alınan hibe ile yürütülen Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi ile obez, fazla kilolu ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyen gençlere yönelik olarak Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi kuruldu. Kurulan merkezde gençler Beslenme Danışmanlığı, Fizik Aktivite Danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden yararlandı. Ayrıca gençlere iletişim, kültür sanat, spor eğitimleri verilmekle beraber gençlerle dış mekân etkinlikleri gerçekleştirildi.

 

 

3 Diyardan 3 Kültür / 3 Cities 3 Culture

 

Toplam Bütçe  : 10.740,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.04.2015 – 30.11.2015

Proje Paydaşları

 : Macaristan/ Kispest Belediyesi, Filistin/ Jenin Belediyesi

 

Erasmus+ Programı kapsamında başvurusu yapılan proje ile Türkiye, Macaristan ve Filistin’den gelen katılımcılar ile Pendik’te on gün boyunca el sanatları eğitimleri aracılığıyla kültür paylaşım programı ve çeşitli geziler gerçekleştirildi. Program sonunda hem program sürecini hem de el sanatlarının tarihi gelişimini ve uygulama yöntemlerini anlatan bir kitapçık hazırlanarak ilgili kamu kurumlarına, STK’lara dağıtıldı.

 

 

Genç Gönüllüler Yerel Yönetimlerde

 

Toplam Bütçe  : 2.760,00 €
Uygulanma Süresi

 : 05.01.2015 – 31.10.2015

Proje Paydaşları

 : Bulgaristan Smolyan Belediyesi

 

Pendik Belediyesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne akredite bir kurumdur. Bu doğrultuda, Bulgaristan Smolyan Belediyesi ortaklığında bir AGH projesi hazırlandı. Hazırlanan proje ile Pendik’ten gönüllü 2 genç, 2 ay süreli olarak Smolyan’a giderek kamu hizmetlerinde bulundu.

 

 

Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması Ve Temiz Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği

 

Toplam Bütçe  : 561.000 TL
Uygulanma Süresi  : 01.09.2014 – 30.09.2015
Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, Pendik İlçesi’nde konutlarda tüketilen enerji ve özellikle elektrik tüketiminin azaltılması ve yeşil enerji bilincinin verilmesi hedefiyle eğitim ve seminerlerin verilmesi, e-modül, animasyon ve kitapçıklar ile bilincin arttırılması ve Pendik ilçesinde yaşayan kadınlara akıllı sayaç kullanımı eğitimi verilmesi amaçlandı. Proje ile belediyemize temin edilen mobil araç, ilçemizdeki okulları gezdi ve öğrencilerin temiz enerji ve enerji verimliliği konularında uygulamalı faaliyetler ile bilinçlenmeleri sağlandı.

 

 

Pendik Belediyesi Afet Ve Acil Durum Yönetim Planlaması

 

Toplam Bütçe  : 332.000 TL
Uygulanma Süresi  : 01.08.2014 – 31.03.2015
Proje Paydaşları

 : Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde Pendik İlçesi sınırları dâhilinde basta deprem olmak üzere tüm afetlere etkin bir şekilde hazırlanabilmek, zararlarını azaltabilmek, müdahale edebilmek, tahmin ve erken uyarıda bulunabilmek ve afet etkisini tespit edebilmek için kaynakların en iyi şekilde yönetilebilmesine yönelik Afet Yönetim Planı’nın oluşturuldu. Bu kapsamda tahliye, tatbikat planları hazırlandı, riskli bölgeler belirlendi, deprem bölgelerine geziler yapıldı, belediye personeline ve halka eğitimler verildi ve Türkiye Deprem Vakfı’nın mobil deprem simülasyon eğitim aracı Pendik’te 18 farklı noktada hizmet verilerek vatandaşın bilinçlenmesine katkı sağladı.

 

 


Aktifim Toplumun İçindeyim: Engelli Çocuk ve Gençler İçin Fiziksel Aktivite Merkezi
Toplam Bütçe  : 995,353.00 TL
Uygulanma Süresi   : 15.09.2013 – 15.03.2015
Proje Paydaşları  : Pendik Belediyesi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı 2. Dönem Mali Destek Programları Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Gedik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede 0-24 yaş arası fiziksel engelli çocuk ve gençlerin hareket kapasitelerini artırarak onları sosyal hayata dâhil etmek amacıyla bir Aktif Yaşam Merkezi kurulacak. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle, engelli çocuk ve gençlerin rehabilitasyon merkezleri dışında da rehabilite edilmelerini sağlanacak ve engelliliğe dair farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

 


Gençler İçin Ekonomi Okur-Yazarlığı Projesi
Toplam Bütçe           : 10,207,00 €   
Uygulama Süresi  : 02.12.2013 – 30.06.2014
Hareketlilik Tarihi                         : 7-14 Nisan 2014
Proje Paydaşları         : Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Genç PESİAD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Romanya, İtalya

Avrupa Birliği Gençlik Programı Eylem 4.3 kapsamında Pendik Belediyesi Koordinatörlüğünde yürütülecek olan projede yurtdışından Pendik’e gelecek katılımcılarla Ekonomi konulu çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştaylar kapsamında ekonominin temel kavramları ve gençlerin kriz dönemlerinde paralarını yönetmeleri konularında uzmanlar tarafından bilgi paylaşımında bulunulacak, gelecekte yapılacak proje konuları tartışılacaktır. 

 

 


Pendik Mesleki Eğitim ve Yönlendirme Merkezi
Toplam Bütçe           : 617.834,00 TL   
Uygulanma Süresi   : 01.12.2012 – 30.11.2013
Proje Paydaşları  : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Çocukların Ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme 2012 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede koordinatör kuruluş olan Pendik Belediyesi, Mesleki Gelişim ve Yönlendirme Merkezi kurarak bu merkezde 15-24 yaş arası 300 çocuk/gence ve 60 eğitmene eğitim düzenledi. 8 ay boyunca toplam 2400 saat süren eğitimler, kişisel gelişim, mesleki yönlendirme ve teknik eğitimler olarak katılımcıların ilgi alanlarına göre çeşitlilik gösterdi. Bu eğitimlerin yanı sıra gençlerin yaşamlarını daha etkili planlayabilmelerini sağlamak amacıyla danışmanlık ve koçluk hizmetleri de sağlandı.   www.pendikmeslekiyonlendirme.com  Pendik E-kalkınma Platformunun Geliştirilmesi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları Projesi

Toplam Bütçe           : 940.000,00 TL   
Uygulanma Süresi   : 15.12.2012 - 14.12.2013
Proje Paydaşları  : Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD), Pendik Kaymakamlığı’dır.
İstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma 2012 Mali Destek Programı kapsamında yürütülen projede Pendik Belediyesi koordinatör kuruluştur. Projede vatandaşa 7/24 kesintisiz hizmet vermek amacıyla kurulan e-kalkınma platformunda e-İnsan Kaynakları, e-Girişimcilik, e-Yatırım uygulamaları ve bu uygulamaların desteklenmesi amacıyla e-Öğrenme ve e-Ruhsat alt uygulamaları geliştirildi. Uygulamalara erişim amacıyla ilçenin nüfus yoğunluğu fazla olan 12 ayrı noktasında ücretsiz internet hizmetiyle birlikte, evinde bilgisayarı olmayan vatandaşlar için de 2 adet mobil araçla mahallelerde hizmet verilmeye başlandı. 

 

 

İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi (WIN-BUS)

Toplam Bütçe  : 247.408,00 €
Uygulanma Süresi

 : 01.11.2010 – 31.08.2012

Proje Paydaşları

 : Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık/İngiltere, Slovakya

Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı 2010 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri arasında yer alan 122 proje içerisinde tek belediye projesi olan WIN-BUS, Avrupalı ortakların kadın girişimciliği konusunda deneyimlerinden, iyi uygulamalarından faydalanarak, iş piyasasının da katkısıyla Pendik'te kadın girişimciliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

 

 

Demric Projesi
Toplam Bütçe           : 343,614,00 €   
Uygulanma Süresi   : 01.11.2012  - 31.10.2014
Proje Paydaşları   : Türkiye İsveç, Almanya ve İngiltere proje ortaklarıdır. Proje Koordinatörü Türkiye’dir.
<a href="../../../data/sayfa/53144ce714a0b_demric.jpg?1393839335" target="_

05 Nisan 2022
Pendik